Upozorenje

O nama

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Adresa: Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka
Republika Hrvatska
Tel. centrala: 051/ 265-600
fax. 051/ 216-099

e-mail: dekanat@ffri.hr
Web: http://www.ffri.uniri.hr/

Matični broj: 3368491
OIB: 70505505759
Žiro račun IBAN: HR9123600001101536455


D E K A N I C A:
izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra – Tel. 051/ 265-604,  e-mail: konestra@ffri.hr
 

Tajnica dekana: Annamaria Dević – Tel. 051/ 265-602, e-mail: adevic@ffri.hr


P R O D E K A N I:

prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju – Tel. 051/ 265-759,  e-mail: pokrajac@ffri.hr

izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, prodekanica za nastavu i studente – Tel. 051/265-630,
e-mail: ivodopija@ffri.hr, Konzultacije za studente: Pon 14-15, Sri 13:30-14:30, Čet 10-11, F-217

doc. dr. sc. Siniša Kušić, prodekan za poslovne odnose i razvoj – Tel. 051/ 265-709,  e-mail: skusic@ffri.uniri.hr


V O D I T E LJ I   U S T R O J B E N I H   J E D I N I C A:

Tajnica Fakulteta: Violeta Čaval – Tel. 051/ 265-608, e-mail: violeta.caval@ffri.uniri.hr

Pravna savjetnica dekana: Julijana Grizelj-Sirotić – Tel. 051/ 265-609, e-mail: julijana@ffri.hr

Voditeljica financijske službe: Sandra Vidić – Tel. 051/ 265-850, e-mail: sandra.vidic@ffri.uniri.hr

Voditeljica kadrovske službe: Rajka Kolić – Tel. 051/ 265-610, e-mail: rkolic@ffri.hr

Voditeljica službe za opće i druge poslove: Hermina Grbac - Tel. 051/ 265-618, e-mail: hgrbac@ffri.hr

Voditelj studentske službe: Jadran Godnić – Tel. 051/ 265-880, e-mail: jgodnic@ffri.hr

Voditeljica knjižnice: Gabrijela Štimac-Rajaković – Tel. 051/ 265-615, e-mail: gabi@ffri.hr

Voditelj ureda za projekte: Ivan Majnarić – Tel. 051/ 265-607, e-mail: ivan.majnaric@ffri.uniri.hr

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.