Upozorenje

Preddiplomski studij politehnike - jednopredmetni studij

Naziv studija: Preddiplomski studij politehnike (jednopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 6 semestara


O studiju: Na preddiplomskom studiju politehnike studenti stječu naziv prvostupnika/prvostupnice politehnike. Tijekom studija upoznaju se s politehnikom kao primijenjenom znanosti: studenti stječu široko znanje iz više tehnika i tehnologija, a studij je posebno usmjeren na razvijanje tehničkog mišljenja. Zahvaljujući vrlo veliku udjelu praktičnog rada u praktikumima studenti se pripremaju za organiziranje i vođenje laboratorija i praktikuma. Kroz studij studenti stječu prirodoslovno-matematička, informatička, tehnološka i organizacijska znanja, koja im osiguravaju pronalaženje zaposlenja u računalnim centrima, u državnoj upravi i gospodarstvu. Ako student nakon stjecanja titule prvostupnika/prvostupnice politehnike želi nastaviti studiranje, na Sveučilištu u Rijeci može upisati dvopredmetni diplomski studij politehnike i informatike.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti stječu akademski naziv prvostupnik/prvostupnica politehnike te su osposobljeni za obavljanje poslova u laboratorijima i praktikumima te izvođenje praktičnih vježbi iz područja politehnike u osnovnim i srednjim školama. Također, nakon završena preddiplomskog studija politehnike studenti mogu osnivati zajednice tehničke kulture u Republici Hrvatskoj te sudjelovati u njihovu radu.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena preddiplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskome studiju (na Filozofskome fakultetu u Rijeci nudi se mogućnost upisa na diplomski dvopredmetni studij politehnike i informatike u fiksnoj kombinaciji).


Studijski program:
 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.