Knjižnica Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Knjižnica Filozofskoga fakulteta u Rijeci posebna je ustrojbena jedinica Fakulteta u kojoj se ostvaruje knjižnično-informacijska djelatnost za potrebe svih stupnjeva znanstveno-nastavne djelatnosti, znanstveno-istraživačkog i studijskog rada. Utemeljena je 1953. godine. Knjižnica djeluje kao visokoškolska knjižnica a svojim fondom i djelatnošću namijenjena je isključivo potrebama znanstvenih djelatnika, profesora i studenata ovog Fakulteta.


MISIJA


Knjižnica je znanstveno-informacijska stručna služba čiji program i zadaci proizlaze iz programa znanstveno-istraživačkog rada i znanstveno-nastavne djelatnosti Fakulteta. Osnovna funkcija i temeljna zadaća Knjižnice je nabava, skupljanje, sređivanje, čuvanje, stručna obrada i osiguravanje mogućnosti korištenja knjižničnog fonda te osiguravanje protoka informacija. Knjižnica svoje poslovanje prilagođava novim informacijskim tehnologijama te nastoji postati suvremeno informacijsko-edukacijsko središte Fakulteta.


FOND

 

Fond Knjižnice primjeren je potrebama studija i znanstveno-istraživačke djelatnosti na Fakultetu. Fond sačinjavaju knjige (priručnici, udžbenici, zbirke, enciklopedijska izdanja, rječnici, lijepa književnost), domaći časopisi i strani časopisi. Osim konvencionalne građe Knjižnica posjeduje i zbirku ostale neknjižne građe. U fond su uključene i zbirke magistarskih radnji i doktorskih disertacija.  Podaci o cjelokupnom fondu nalaze se u klasičnim katalozima, a od 2003. godine i u online katalogu. U Knjižnici su dostupni elektronički izvori informacija i online baze podataka. Za knjižničnu građu koju nema u fondu, a koja nije dostupna ni u drugim knjižnicama riječkoga područja, Knjižnica obavlja uslugu međuknjižnične posudbe.

 

Način korištenja usluga i fonda Knjižnice, informacije o posudbi i pretraživanju možete vidjeti u prezentaciji Edukacija korisnika.
 

Anketa o zadovoljstvu korisnika uslugama Knjižnice

Edukacijska radionica za studente

Portal elektroničkih izvora NSK - Besplatni probni pristupi bazama podataka

 Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci - Discovery service  omogućuje istovremeno pretraživanje skupnog kataloga Sveučilišta i s njime povezanih lokalnih kataloga knjižnica Sveučilišta, pretplaćenih baza podataka dostupnih Sveučilištu u Rijeci, portala znanstvenih časopisa RH HRČAK te drugih odabranih znanstvenih izvora u slobodnom pristupu na Internetu. Pretraživaču možete pristupiti ovdje.
 

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme Knjižnice je svakim radnim danom u vremenu od 09:00 do 17:00 sati. Posudbeni dio Knjižnice nalazi se na 3. katu zgrade Fakulteta u prostoriji 304, a uredi djelatnika i spremište na 1. katu, prostorije 130-134.


Korisnici Knjižnice mogu koristiti usluge Knjigomata za razduživanje knjiga. Knjige odložene u Knjigomat do 16.30 bit će razdužene isti dan, a one odložene nakon 16.30 bit će razdužene sljedeći radni dan.

Za sve informacije u vrijeme rada knjižnice zvati na broj : 265-785 (posudba).


DJELATNICI