Kontakt

Osnovni kontakt


Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka
Tel. 051 265 600
Fax. 051 216 099

Najam prostora (Kampus d.o.o.)


g. Ivan Roje, dipl. ing.
Telefon: 051/265-847
E-mail: iroje@uniri.hr

Rezervacija prostora (nekomercijalna)


gđa Odri Bradaschia
Telefon: 051/265-692
E-mail: obradaschia@ffri.hr