Kontakt

Osnovni kontakt


Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, HR-51000 Rijeka
Tel. 051 265 600
Fax. 051 216 099
E-mail: dekanat@ffri.hr
 

Rezervacija prostora (nekomercijalna)


gđa. Odri Bradaschia
Telefon: 051/265-692
E-mail: obradaschia@ffri.hr

Najam prostora (Kampus d.o.o.)


gđa. Dubravka Režić
Telefon: 051/265-847
E-mail: dubravka.rezic@uniri.hr