Upozorenje

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskog fakulteta

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrjednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.


Ustrojbena jedinica sustava za osiguranje kvalitete na Fakultetu je Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskog fakulteta koji se sastoji od 9 članova:

 

  1. izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predstavnica nastavnika, predsjednica Odbora
  2. izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, predstavnica Uprave
  3. prof. dr. sc. Vesna Kovač, predstavnica nastavnika
  4. doc.dr.sc. Maja Ćutić Gorup, predstavnica nastavnika
  5. dr. sc. Tamara Mohorić, predstavnica asistenata
  6. Patricija Baf, predstavnica nenastavnog osoblja
  7. Renata Hasel, predstavnica studenata
  8. Ivana Blašković, predstavnica studenata
  9. Jane Sclaunich, predstavnica vanjskih korisnika


Članovi Odbora  za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Fakultetu imenovani na 3. sjednici Fakultetskoga vijeća 20. prosinca 2018. godine.

Politiku kvalitete Filozofskoga fakulteta u Rijeci kao i sve relevantne dokumente možete vidjeti ovdje.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.