Upozorenje

Odbor za kvalitetu

Cilj sustava za unaprjeđenje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno vrjednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Fakulteta.

Ustrojbena jedinice sustava za osiguranje kvalitete na Fakultetu je Odbor za kvalitetu koji se sastoji od 8 članova:
 

  1. izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, predstavnica Uprave
  2. mr. sc. Gordan Đurović, predstavnik Uprave
  3. prof. dr. sc. Vesna Kovač, predstavnica nastavnika
  4. izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, predstavnica nastavnika, predsjednica Odbora
  5. dr. sc. Tamara Mohorić, predstavnica asistenata
  6. Patricija Baf, predstavnica nenastavnog osoblja
  7. Franka Zlatić, predstavnica studenata
  8. Ivana Blašković, predstavnica studenata
  9. Jane Sclaunich, predstavnica vanjskih korisnika


Članovi Odbora  za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na Fakultetu imenovani na 1. sjednici Fakultetskoga vijeća od 29. listopada 2015. godine.

Politiku kvalitete Filozofskoga fakulteta u Rijeci kao i sve relevantne dokumente možete vidjeti ovdje.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.