Upozorenje

Mobilnost

ERASMUS


ERASMUS je najuspješniji program studentske razmjene u svijetu. Svake godine, više od 230.000 studenata studira u inozemstvu zahvaljujući programa Erasmus. Program nudi priliku za studentsku praksu u poduzećima, nastavu i obuku osoblja sveučilišta, a financira projekte suradnje između visokoškolskih ustanova u cijeloj Europi.

Sveučilište u Rijeci pridružilo se u ovaj program 2009. godine i od tada je potpisano više od 160 Erasmus bilateralnih sporazuma sa sveučilištima iz većine zemalja EU. Ta suradnja obuhvaća razmjenu studenata i osoblja. U četiri akademske godine više od 250 studenata i 50 djelatnika Sveučilišta u Rijeci sudjelovalo je u programu Erasmus.

Studenti iz europskih sveučilišta koje su potpisale bilateralni sporazum sa Sveučilištem u Rijeci mogu provesti jedan ili dva semestra studija na našem Sveučilištu.

Rokovi za prijavu:
 

  • 10. lipanj za zimski semestar/cijelu akademsku godinu
  • 10. studeni za ljetni semestar


Kalendar akademske godine:
 

  • 1. semestar (zimski): od početak listopada do kraja siječnja
  • 2. semestar (ljetni): od početka ožujka do kraja lipnja
  • Ispitni rokovi: veljača, druga polovica lipnja i prva polovica srpnja
 
Popis Erasmus ugovora

Hodogram ERASMUS za studente
 
Podaci za dolazeće nastavno osoblje
 
Podaci za dolazeće Erasmus studente

Kolegiji koji se mogu održavati na engleskom ili drugom stranom jeziku na Fakultetu u akademskoj godini 2017./2018.

Molimo da po izboru kolegija konzultirate Filozofski fakultet o dostupnosti istih radi moguće neaktivnosti ili nedostupnosti pojedinih kolegija u tekućoj akademskoj godini.


Za više informacija:
 
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Rijeci

Maša Šašinka, Institucijski koordinator, Odlazeći studenti, e-mail: masa@uniri.hr
Marijana Tomić, Dolazeći studenti, e-mail: mtomic@uniri.hr 
 
Erasmus koordinator Filozofskoga fakulteta u Rijeci
 
Izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija Krstanović, e-mail: erasmus@uniri.hr

CEEPUS


CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti u visokom školstvu. Okosnica su programa CEEPUS mreže, koje čini po jedan koordinator i najmanje dva partnera iz najmanje dvije zemlje potpisnice CEEPUS-a. Koordinatori i partneri su fakulteti, odnosno njihovi odsjeci. Osim mobilnosti unutar mreže, CEEPUS također podržava mobilnost izvan CEEPUS mreže, tzv. freemover mobility.

Popis CEEPUS mreža Filozofskog fakulteta u Rijeci:
 

Mreža Naziv Koordinator  za FFRI
AT[1]-0103 Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies Dr.sc. Neven Petrović
npetrovic@ffri.hr
Odsjek za filozofiju
RO-0016 PSYCHOSOMATIC MEDICINE: a multidisciplinary approach to improve skills of healthcare providers Dr. sc. Mladenka Tkalčić
mladenka.tkalcic@ffri.hr
Odsjek za psihologiju
SI-0711 TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation Dr. sc. Petra Žagar Šoštarić
pzagar@ffri.hr
Odsjek za germanistiku
CZ-0812-00-1415 Applied Linguistics and Theory of Communication Dr.sc. Sanja Zubčić
szubcic@ffri.hr
Odsjek za kroatistiku


[1]Prva dva slova u oznaci mreže označavaju državu iz koje je fakultet/odjel koji koordinira mrežom. Za detalje o svim partnerima u pojedinoj mreži vidi http://www.ceepus.info/public/network/network.aspx.


Za više informacija:
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.