Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za upis na POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREVOĐENJA u ak. god. 2016./2017.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja. Studij se odvija u tri modula: opći, stručni i jezični modul. Opći modul namijenjen je usavršavanju hrvatskoga jezika za potrebe prevoditelja, stručni modul obuhvaća translatološke, pravne, gospodarske, informatičke i ostale kompetencije nužne za uspješno prevođenje u suvremenoj praksi, a s osobitim naglaskom na integraciju HR u Europsku uniju. Treći modul predviđa intenzivan rad na jezičnim vještinama u prevodilačkoj praksi. Polaznici studija steći će na taj način znanja iz hrvatskoga standardnog jezika, stručnih i tematskih područja relevantnih za prevođenje i razviti specifične jezične vještine, što će ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada.
 

Mjesto održavanja: Sveučilišni kampus, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Vrijeme održavanja: od veljače 2017. godine do veljače 2018. Po zaključenju Natječaja održat se kvalifikacijski ispit s ciljem utvrđivanja jezične kompetencije. Na prvom susretu s pristupnicima studija dogovorit će se točni termini održavanja predavanja, seminara i vježbi, sukladno mogućnostima pristupnika.

Trajanje studija: 2 semestra, 60 ECTS-bodova

Cijena studija: 8.900,00 kn po semestru (plativo u 2 rate po semestru, ukupno 4 rate)

Uvjeti za prijavu na studij: diploma o završenom diplomskom studiju jedne od filoloških grupa ili nekog drugog studijskog programa uz poznavanje engleskog ili njemačkog jezika na C1 razini (u A-smjeru) odnosno B2 (u B-smjeru)

Prijavi treba priložiti:

  • - životopis u EU-formatu
  • - presliku diplome o završenom studiju (presliku nije potrebno ovjeravati, original diplome bit ce naknadno zatražen na uvid)
  • - popunjenu prijavnicu (v. u nastavku ove obavijesti o natječaju)
  • - pristupnici koji nemaju formalnu izobrazbu iz odabranoga smjera moraju priložiti adekvatnu potvrdu o poznavanju odabranoga jezika

Prijave se primaju: poštom na adresu SPRi (za upis na studij, n/p Jasna Kunda), Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka ili e-poštom na adresu: jkunda@ffri.hr.

Prijave traju do 30. studenog 2016. godine.

Napomena: minimalni broj pristupnika 12
Kontakt: jkunda@ffri.hr, tel. 051/ 265 619
više informacija na web stranici studija

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.