Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za radno mjesto - administrativni referent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J


Za radno mjesto III. vrste – administrativni referent/ica (tajnik/ca Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za povijest umjetnosti), 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca.
 

Uvjeti: SSS odgovarajuće struke, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2, napredno poznavanje rada na računalu (s naglaskom na znanje izrade i održavanja internetskih stranica).

Prednost imaju kandidati sa znanjem engleskog jezika na razini C1.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (europski format CV), dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika osobne iskaznice i dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj za administrativnog referenta“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.