Upozorenje

Vijesti i događanja

Poziv na međunarodnu ljetnu školu "Equality and Citizenship"

Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju i CAS Sveučilišta u Rijeci pozivaju Vas od 10. do 14. srpnja 2019. godine na međunarodnu ljetnu školu "Equality and Citizenship", kroz koju će se obrađivati aktualne teme iz filozofije politike, socijalne epistemologije i etike. Većina aktivnosti će biti u predavaonici F-401 prema programu u privitku, uz dva izdvojena događanja u kafiću Dnevni boravak u Rijeci i u centru Conference park 25/7 u Opatiji.
 

Ljetna škola je namijenjena prvenstveno za poslijedoktorande i doktorande, a na njoj izlažu brojni znanstvenici iz raznih europskih sveučilišta. Sudjelovanje je besplatno za sve studente, doktorande i djelatnike našeg Sveučilišta.

Glavni gosti ljetne škole su prof. John Dunn sa Sveučilišta u Cambridgeu, koji se bavi poviješću demokracije i općenito demokratskom teorijom, te slovi za jednog od najutjecajnijih političkih filozofa Ujedinjenog kraljevstva, prof. Emanuela Ceva sa Sveučilišta u Paviji i Sveučiliša u Genevi, koja se bavi strategijama političkog riješavanja sukoba u uvjetima pluralizma, kao i pitanjem zviždanja ('whistleblowing'), te prof. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci koja se bavi epistemologijom demokratskih institucija i procedura odlučivanja, te ulogom stručnjaka u političkom odlučivanju.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.