Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja "Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce"

Natječaj za upis na program cjeloživotnog obrazovanja
PRIMIJENJENI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA ZA
LEKTORE I PREVODIOCE

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira program cjeloživotnog obrazovanja Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce u svrhu stručnog usavršavanja. Program se odvija u dva modula: kroatistima je namijenjen lektorski modul, a ostalim polaznicima, u prvom redu društvenoga i humanističkog usmjerenja, poseban modul usavršavanja iz područja hrvatskoga jezika. Polaznici obaju modula steći će nova (praktična) znanja iz hrvatskoga standardnog jezika i razviti specifične vještine te će time biti konkurentniji na tržištu rada.
 

Teme programa: Jezična pravilnost i funkcionalno jezično raslojavanje, Jezične razine, norme i praksa (lektorska/prevodilačka), Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku, Teorija i praksa hrvatske interpunkcije, Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem, Redaktura i lektura u pisanim medijima te Lektura u govorenim medijima.

Mjesto održavanja: Sveučilišni kampus, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Vrijeme održavanja: 6. ožujka – 30. svibnja 2020. godine.

Trajanje programa: 60 sati

Broj ECTS‑a koji se stječu završetkom programa: 10

Cijena programa: 3.500,00 kn (moguće obročno plaćanje do 3 rate: 1. 2.000,00 kn; 2. 1.000,00 kn; 3. 500,00 kn)

Uvjeti za prijavu na lektorski modul: prvostupnička diploma o završenom preddiplomskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti ili diploma o završenom predbolonjskom ili bolonjskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti

Uvjeti za prijavu na modul za prevodioce: diploma o završenom predbolonjskom ili bolonjskom studiju

Prijavi treba priložiti:
   - presliku diplome o završenom studiju
   - popunjenu prijavnicu.

Prijave se primaju: poštom na adresu Odsjek za kroatistiku (za Primijenjeni tečaj), Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka ili e-poštom na adresu: tecaj@ffri.hr.

Rok prijave: 14. veljače 2020. godine.
Napomena: broj polaznika ograničen je na 30.
Kontakt: tecaj@ffri.hr, tel. 051/ 265 671

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.