Upozorenje

Vijesti i događanja

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO PROVEDENOM NATJEČAJU

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 89 od 20.09.2019. godine za izbor:
 

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti, na nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno, izabrana je Nadežda Elezović, prof. povijesti umjetnosti i ruskog jezika i književnosti.

- suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, za rad na kolegiju Umjetnost ranog srednjeg vijeka, izabran je Toni Ivetić, mag. povijesti umjetnosti.

- suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na kolegijima Izvori moderne umjetnosti, Moderna umjetnost Povijest suvremene arhitekture, izabrana je Zana Dragičević, prof. povijesti umjetnosti i hrvatskoga jezika i književnosti.

 

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 94 od 2.10.2019. godine za izbor:

- jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije za rad na poslijediplomskome sveučilišnome (doktorskom) studiju Pedagogija, izabrana je dr. sc. Marija Brajdić Vuković.

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na HRZZ projektu „Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine“, izabran je dr. sc. Matko Matija Marušić.

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta ili poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na Odsjeku za filozofiju (do povratka odsutne djelatnice), izabrana je dr. sc. Martina Blečić.

 
Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 97 od 11.10.2019. godine za izbor:

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju, izabrana je Zlatka Gregorović Belaić, mag. pedagogije.

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 110 od 11.10.2019. godine za izbor:

- nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju višeg predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije za rad na predmetu Metodika rada pedagoga 1 i 2, izabrana je dr. sc. Slavica Žužić.

- suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, izabrana je Kolinda Vučinić, prof. pedagogije.

- suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije za rad na predmetu Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja, izabrane su Ines Torić, dipl. psiholog i Helene Sveško-Visentin, dipl. psiholog – prof.

- suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije za rad na predmetu Školska psihologija, izabrana je Tanja Tuhtan Maras, dipl. psiholog. prof.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.