Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za radno mjesto

Filozofski fakultetu Rijeci raspisuje natječaj za izbor zaposlenika na radnom mjestu II. vrste – voditelj odsjeka u Uredu dekana: – tajnik/ca dekana, u radni odnos s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rok od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj/ica. 

Kandidati za izbor moraju ispunjavati sljedeće uvjete: stručni ili sveučilišni prvostupnik, društvene ili humanističke struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, napredno poznavanje rada na računalu, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2 (prednost: poznavanje drugog stranog jezika na razini B2).

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućoj stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički zapis iz evidencije HZMO-a), dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.

Kandidat koji na temelju posebnih propisa ostvaruje prednost pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvarit će u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave se šalju na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4.
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.