Upozorenje

Vijesti i događanja

NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ "FILOZOFIJA I SUVREMENOST"

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ "FILOZOFIJA I SUVREMENOST" ZA STJECANJE AKADEMSKOGA STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI u zimskom semestru akademske 2014./2015. godine do ukupno 10 studenata.

 
Poslijediplomski sveučilišni studij "Filozofija i suvremenost" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij ili stekle akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih i društvenih znanosti i ostalih srodnih znanstvenih područja.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:   

  1. životopis
  2. ovjerenu presliku diplome o završenom dodiplomskom ili diplomskom sveučilišnom   studiju ili diplomu magistra znanosti
  3. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
  4. potvrdu o položenim ispitima dodiplomskoga ili diplomskog sveučilišnog studija (s       prosjekom ocjena) ili magistarskoga studija
  5. preporuke dvaju sveučilišnih profesora
  6. dokaz o poznavanju jednog (engleskog ili njemačkog) stranog jezika (dostaviti do upisa)
  7. dokazi o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova) ukoliko postoje
  8. domovnica (za hrvatske državljane)

 
Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac, obrazac za životopis i obrazac za preporuke ) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta.
Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.
 
Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu (kandidati mogu prezentirati svoje neobjavljene radove).
Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 7.000,00 kuna po semestru (za studente u punom radnom vremenu i za studente u dijelu radnog vremena) ili ukupno 42.000 kuna.
Kandidati koji nisu diplomirali studij filozofije dužni su položiti razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Kandidati su dužni uplatiti 500 kn po jednom razlikovnom ispitu.
 
Prijave za upis podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51 000  Rijeka.
Rok za podnošenje prijava je 60 dana od objavljenog natječaja u tisku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za filozofiju, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (mrežne stranice: www.ffri.hr; telefon: 051 265 638.
Prijavni obrazac
Obrazac za životopis
Obrazac za preporuke

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.