Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za upis na PRIMIJENJENI TEČAJ HRVATSKOGA JEZIKA ZA LEKTORE I PREVODIOCE

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce u svrhu stručnog usavršavanja. Tečaj se odvija u dva modula: kroatistima je namijenjen lektorski modul, a ostalim pristupnicima, u prvom redu društvenoga i humanističkog usmjerenja, poseban modul usavršavanja iz područja hrvatskoga jezika. Polaznici obaju modula steći će nova (praktična) znanja iz hrvatskoga standardnog jezika i razviti specifične vještine te će time biti konkurentniji na tržištu rada.
 

Teme tečaja: Jezična pravilnost i funkcionalno jezično raslojavanje, Jezične razine, norme i praksa (lektorska/prevodilačka), Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku, Teorija i praksa hrvatske interpunkcije, Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem, Redaktura i lektura u pisanim medijima te Lektura u govorenim medijima.

Mjesto održavanja: Sveučilišni kampus, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Vrijeme održavanja: 4. ožujka – 28. svibnja 2016. godine.

Trajanje tečaja: 60 sati

Cijena tečaja: 3500,00 kn (plativo u ratama, do 3 rate)

Uvjeti za prijavu na lektorski modul: prvostupnička svjedodžba o završenom preddiplomskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti ili diploma o završenom predbolonjskom ili bolonjskom studiju Hrvatskoga jezika i književnosti

Uvjeti za prijavu na modul za prevodioce: diploma o završenom predbolonjskom ili bolonjskom studiju

Prijavi treba priložiti:
   - svjedodžbu odnosno diplomu o završenom studiju
   - popunjenu prijavnicu.

Prijave se primaju: poštom na adresu Odsjek za kroatistiku (za Primijenjeni tečaj), Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka ili e-poštom na adresu: tecaj@ffri.hr.
 
Prijave traju do 26. veljače 2016. godine.

Napomena: broj pristupnika ograničen je na 30.

Kontakt: tecaj@ffri.hr, tel. 051/ 265 671

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.