Odsjeci i katedre

Unutarnji ustroj Filozofskoga fakulteta u Rijeci organizan je kroz odsjeke i katedre. Na Fakultetu je ustrojeno 11 odsjeka te 1 zasebna katedra.

Odabirom u izborniku s lijeve strane možete vidjeti nazive odsjeka i katedre te saznati više o njima.