Upozorenje

Odsjek za anglistiku

Kontakt podatci


Pročelnica: doc. dr. sc. Anita Memišević, e-mail: amemisevic@ffri.hr

Tajnica Odsjeka: Martina Baričević, tel. 051/265-621, e-mail: martina.baricevic@uniri.hr

ECTS i ERASMUS koordinatorica: izv. prof. dr. sc. Antonija Primorac, e-mail: antonija.primorac@uniri.hr

 

Osnovno o Odsjeku

 

Studij engleskoga jezika i književnosti utemeljen je na Pedagoškome (sada Filozofskome) fakultetu 1996. godine kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijem Hrvatskoga jezika i književnosti, u okviru tadašnjega Filološkog odjela. Sljedeće akademske godine Studiji su odvojeni te je osnovan Odsjek za anglistiku, koji je uskoro prešao u slobodno vezivanje s drugim studijskim grupama. Odsjek za anglistiku s radom je započeo uz znatnu pomoć stručnjaka s drugih fakulteta riječkoga Sveučilišta te eminentnih stručnjaka s Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Zadru.

S vremenom, Odsjek za engleski jezik Filozofskoga fakulteta u Rijeci ekipirao se vlastitim kadrom, tako da danas nastavu izvode uglavnom stručnjaci s Filozofskog fakulteta u Rijeci, kojima u radu pomaže nekolicina vanjskih suradnika uključujući i gostujuće profesore iz SAD-a, Australije i Velike Britanije.

Planom i programom Studija engleskoga jezika i književnosti obuhvaćena su znanstvena područja lingvistike i književnosti, a primijenjeni dio uključuje jezične vježbe i metodiku nastave engleskog jezika. Nastavni se proces od prvog dana odvija isključivo na engleskome jeziku, što doprinosi razvitku jezične kompetencije studenata. Tome također doprinose i gostujući profesori i lektori, koji kao izvorni govornici uvelike doprinose jezičnom usavršavanju studenata anglistike. Godine 2002. Odsjek je pokrenuo časopis Views and Voices.


Popis djelatnika


Redoviti profesori
Marija Brala Vukanović mbrala@ffri.hr 051/265-633 F-910

Izvanredni profesori
Tihana Kraš
Lovorka Gruić-Grmuša
Irena Vodopija-Krstanović
Branka Drljača Margić
Antonija Primorac
tkras@ffri.hr
lgruic@ffri.hr
ivodopija@ffri.hr
bdrljaca@ffri.hr
antonija.primorac@uniri.hr
051/265-628
051/265-626
051/265-630
051/265-634
051/265-622
F-909
F-908
F-906
F-907
F-916

Docenti
Sintija Čuljat
Anita Memišević
Aidan John O'Malley
sculjat@ffri.hr
amemisevic@ffri.hr
ajomalley@ffri.hr
051/265-631
051/265-629
051/265-719
F-914
F-913
F-912

Poslijedoktorandi
Nikola Tutek ntutek@ffri.hr 051/265-627 F-912

Viši predavači
Tatjana Vukelić
Irena Grubica
tvukelic@ffri.hr
igrubica@ffri.hr
051/265-625
051/265-624
F-914
F-915

Asistenti
Maša Plešković
Martina Podboj
masa.pleskovic@ffri.uniri.hr
martina.podboj@uniri.hr
051/265-636
051/265-620
F-916
F-915

Lektori
Jadranka Kim Musa kim.musa@uniri.hr 051/265-632 F-911

Znanstveni novaci
Irena Meštrović Štajduhar imestrovic@ffri.hr 051/265-636 F-916

Vanjski suradnici
Mirjana Borucinsky
Nataša Hirci
Josip Patekar
mborucin@pfri.hr
 
 
 
F-913
F-911
F-906
 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.