Upozorenje

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt podaci

 

Pročelnica: doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo, e-mail: bspanjol@uniri.hr

Tajnica Odsjeka: Martina Baričević, tel. 051/265-781, e-mail: martina.baricevic@uniri.hr


Osnovno o Odsjeku

 

Odsjek za povijest umjetnosti osnovan je u svibnju 2003. godine pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Program studija sastoji se od trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog stupnja, a diplomski studij od općeg i nastavničkog modula. Studij omogućuje izobrazbu na polju povijesti vizualnih umjetnosti koristeći suvremene metodologije u istraživanju, interdisciplinarnost, otvorenost i kompatibilnost sa srodnim studijima u zemlji i inozemstvu, njegujući međunarodnu suradnju s priznatim znanstvenicima, stručnjacima i relevantnim institucijama. Članovi Odsjeka nositelji su i voditelji nekoliko znanstvenih projekata. Odsjek tijekom akademske godine u kontinuitetu organizira znanstvene skupove u suradnji s drugim odsjecima matičnog fakulteta, kao i drugim sveučilišnim centrima u RH i inozemstvu.

KATEDRE

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka - predstojnica: prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić
Katedra za umjetnost ranog novog vijeka - predstojnica: prof. dr.sc. Nina Kudiš
Katedra za istraživanje i zaštitu kulturne baštine - predstojnik: izv. prof. dr. sc. Marijan Bradanović
Katedra za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnosti i arhitekture - predstojnica: izv. prof. dr. sc. Nataša Lah

CENTRI

Centar za ikonografske studije (CIS) koji okuplja svjetske znanstvenike. Centar izdaje časopis ikonografskih studija IKON i organizira godišnji međunarodni znanstveni skup.
Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti (CCO-OPU) koji se bavi provođenjem i poticanjem disciplinarnih i multidisciplinarnih, multimedijalnih, interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja i edukacija, te odnosa s javnošću (http://cco.opu.ffri.hr/).

REDOVITI GODIŠNJI ZNANSTVENI SKUPOVI

Teorijski dijalozi, u organizaciji Katedre za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnosti i arhitekture (http://issuu.com/puffri)
Dijalozi s baštinom, u organizaciji Katedre za istraživanje i zaštitu kulturne baštine (http://dijalozisbastinom.wix.com/dijalozi)


Popis djelatnika

 

Redoviti profesori
Nina Kudiš
Julija Lozzi-Barković
Marina Vicelja-Matijašić
nkudis@ffri.hr
lozzi@ffri.hr
mvicelja@ffri.hr
051/265-738
051/265-739
051/265-603
F-462
F-463
F-461

Izvanredni profesori
Marijan Bradanović
Nataša Lah
Damir Tulić
mbradanovic@ffri.hr
nlah@uniri.hr
dtulic@ffri.hr
051/265-736
051/265-737
051/265-738
F-459
F-460
F-462

Docenti
Luka Skansi
Barbara Španjol-Pandelo
lskansi@ffri.hr
bspanjol@uniri.hr
ddujmovic@ffri.hr
051/265-743
051/265-741
051/265-740
F-468
F-466
F-464

Asistenti
     
Nikolina Belošević
Palma Karković Takalić
Mario Pintarić
Marin Bolić
nikolina.belosevic@ffri.uniri.hr
pkarkovic@ffri.hr

mario.pint@uniri.hr
mbolic1@uniri.hr
051/265-745
051/265-746

 
F-464
F-466
F-465
F-465

Vanjski suradnici
     
Ivan Braut
Nadežda Elezović
Iva Jazbec Tomaić
Branko Metzger-Šober
Jolanda Todorović
   


Studijski programi


Preddiplomski studij: Povijest umjetnosti (dvopredmetni studij)

Diplomski studij: Povijest umjetnosti (dvopredmetni studij - nastavnički modul)
                                Povijest umjetnosti (dvopredmetni studij - opći smjer)
 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.