Upozorenje

Znanost

Dokumenti o znanstvenoistraživačkom radu Filozofskoga fakulteta u Rijeci:


  1. Strategija razvoja znanstvenoistraživačkoga rada Filozofskoga fakulteta u Rijeci 2016-2020
  2. Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka's Research Development Strategy 2016-2020


Znanstveni časopisi u izdanju Filozofskoga fakulteta u Rijeci:


 
     
 
     
   


Korisni materijali za mentore na doktorskom studiju


  1. IDIZ-ov Priručnik za mentoriranje mladih istraživača
  2. Osiguravanje kvalitete doktorskih studija - primjeri dobre prakse

 


ZNANSTVENI PROJEKTI


HRZZ PROJEKTI U PROVEDBI


Istraživački projekti:


1. Racionalnost: iz među logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja; Voditelj: prof. dr. sc. Nenad Smokrović; Istraživački projekt; (http://racio.uniri.hr/);
2. Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: Zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti“; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović; Istraživački projekt; (https://politicsoftimehrzz.wixsite.com/politi);
3. ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine“; Voditeljica: prof. dr. sc. Nina Kudiš; Istraživački projekt; (http://donart.uniri.hr/);
4. „Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku (DeicTeS)“; Voditeljica: prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović; Istraživački projekt;
5. “Odgovori na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu”; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti; Istraživački projekt; (http://rad.ffri.hr/en/);
6. “Teorijske pretpostavke molekularne biologije - Theorethical Underpinnings of Molecular Biology (ThUMB)”; Voditelj: izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar; Istraživački projekt;Uspostavni projekti:


1. „Dobrobit, pripadnost i društvena pravednost“, Voditelj: doc.dr.sc. Nebojša Zelič;
2. „Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine“; Voditeljica: dr.sc. Barbara Španjol-Pandelo;
3. „Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“; Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Bojana Ćulum;


MEĐUNARODNI PROJEKTI U PROVEDBI

 
1. Confidence in behaviour changes through serious games — e-Confidence; Voditeljica: prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec; Program: H2020-ICT-2016-2017 (2016. – 2018.); (http://www.econfidence.eu/):
2. Modernisation of Higher Education Institutions (HEIs) through enhancement of Human Resources Management (HRM) function; Voditelj: prof. dr. sc. Zoran Sušanj; Program: Erasmus+ KA203; (2016.-2018.); (http://hrminhei.azvo.hr/?lang=hr);
3. Advancing the European Multilingual Experience, Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš; program: FP7 SSH.2013.5.2-1 (od 2014. -); (http://www.atheme.eu/).


SVEUČILIŠNE POTPORE UNIRI


Inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017. godinu

1. „Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)“; Voditelj: dr. sc. Benedikt Perak;
2. „Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke“; Voditelj: doc. dr. sc. Damir Tulić;
3. „Identificiranje biološki važnih osobina ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju i autonomnu aktivaciju“; voditelj: dr. sc. Asmir Gračanin;
4. „Između zdravog razuma i neuropsihologije: problem sučeljavanja“; Voditelj: doc. dr. sc. Marko Jurjako;
5. „Književnost kao domena etičnosti“; Voditeljica: doc. dr. sc. Iris Vidmar;
6. „Ceremonije i ceremonijalna komunikacija”, Voditeljica: dr. sc. Kosana Jovanović;


Inicijalne potpore mladim istraživačima za 2018. godinu

1. „Što čitamo kad čitamo Sherlocka Holmesa u prijevodu: o teoriji i praksi prevođenja popularne književnosti“; Voditeljica: doc.dr.sc. Antonija Primorac;
2. „FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana“; Voditeljica: dr.sc. Saša Potočnjak;


Humanističke znanosti
 
1. „Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku“ – prof. dr. sc. MARIJA TURK;
2. „Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera“ – prof. dr. sc. MARINA VICELJA-MATIJAŠIĆ;
3. „Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća“ – prof. dr. sc. DIANA STOLAC;
4. „Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri“ – prof. dr. sc. NINA KUDIŠ;
5. „Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)“ – prof. dr. sc. BORAN BERČIĆ (http://identitet.ffri.hr/);
6. „Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije“ – prof. dr. sc. SNJEŽANA PRIJIĆ-SAMARŽIJA;
7. „Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske“ – prof. dr. sc. SILVANA VRANIĆ;
8. „Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu“ – prof. dr. sc. LADA BADURINA;
9. „Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta“ – prof. dr. sc. ESTELA BANOV;
10. „Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku“ – izv. prof. dr. sc. TIHANA KRAŠ;
11. „Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik“ – doc. dr. sc. MIHAELA MATEŠIĆ.


Društvene znanosti

1. „Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda“ – prof. dr. sc. IGOR KARDUM;
2. „Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće“ – prof. dr. sc. INGRID BRDAR;
3. „Biopsihosocijalni aspekti pretilosti“ – prof. dr. sc. ALESSANDRA POKRAJAC-BULIAN;
4. „(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima“ – prof. dr. sc. SVJETLANA KOLIĆ-VEHOVEC;
5. „Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja“ – prof. dr. sc. DRAŽEN DOMIJAN;
6. „Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja“ – prof. dr. sc. MLADENKA TKALČIĆ;
7. „Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi“ –  prof. dr. sc. JASMINKA LEDIĆ;
8. „Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama“ – prof. dr. sc. BRANKO RAFAJAC;
9. „Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata“ – prof. dr. sc. IVANKA ŽIVČIĆ-BEĆIREVIĆ;
10. „Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja“ – prof. dr. sc. ANITA KLAPAN;
11. „Pedagoški aspekti odnosa u obitelji“ – prof. dr. sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ;
12. „Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije“ – prof. dr. sc. VLADIMIR TAKŠIĆ;
13. „Odrednice i učinci organizacijske (ne)pravednosti“ – prof. dr. sc. ZORAN SUŠANJ.

Arhiva znanstvenih projekata


Poslijediplomski doktorski studiji:


  1. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
  2. Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”
  3. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija
  4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij psihologije

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.