Upozorenje

Hodogram upisa u više godine studija

21. rujna 2018. godine - izračun participacije vidljiv u ISVU sustavu

24. do 28. rujan 2018. godine - plaćanje participacija i plaćanje upisnina (prema uputama) te dostavljanje potvrda o plaćanju elektroničkim putem na e-mail adresu potvrdaoplacanju@ffri.hr

19. do 28. rujan 2018. godine - dostavljanje popisa predmeta za upis putem službenih e-mail adresa studenata (AAI identitet s nastavkom @ffri.hr)

2. do 5. listopad 2018. godine - online upisi predmeta preddiplomskih studija (upute)

4. do 5. listopad 2018. godine - online upisi predmeta diplomskih studija (upute)

Detaljan prikaz hodograma


 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.