Odsjek za kulturalne studije

ImeProstorijaE-mailTelefon
Pročelnikprof. dr. sc. Hajrudin HromadžićF-810hhromadzic@ffri.uniri.hr051/265-697
TajnicaOdri BradaschiaF-806odri.bradaschia@ffri.uniri.hr051/265-692
Nastavnik mentor za brucošedoc. dr. sc. Brigita MilošF-816bmilos@ffri.uniri.hr051/265-701
Erasmus koordinatordoc. dr. sc. Brigita MilošF-816bmilos@ffri.uniri.hr051/265-701
ECTS koordinatordoc. dr. sc. Brigita MilošF-816bmilos@ffri.uniri.hr051/265-701
Koordinator za znanostizv. prof. dr. sc. Sanja Puljar D’AlessioF-808spuljar@ffri.uniri.hr051/265-691

Brošura Odsjeka za kulturalne studije

Fanzin .drugost

Nastavnici

NastavnikProstorijaE-mailTelefonKatedra
prof. dr. sc. Nikola PetkovićF-809nikola.petkovic@ffri.uniri.hr265-693/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije
prof. dr. sc. Hajrudin HromadžićF-810hhromadzic@ffri.uniri.hr265-697/051Katedra za opću kulturologiju
prof. dr. sc. Diana GrgurićF-812dgrguric@ffri.uniri.hr265-706/051Katedra za opću kulturologiju
izv. prof. dr. sc. Vjeran PavlakovićF-804 vjeran.pavlakovic@ffri.uniri.hr265-705/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije
izv. prof. dr. sc. Sanja Puljar D’AlessioF-808spuljar@ffri.uniri.hr265-691/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije – voditeljica
izv. prof. dr. sc. Katarina PeovićF-814katarina.peovic@ffri.uniri.hr265-700/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije
doc. dr. sc. Sarah CzernyF-807sczerny@ffri.uniri.hr265-695/051Katedra za opću kulturologiju
doc. dr. sc. Benedikt Perak F-811bperak@ffri.uniri.hr265-704/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije
doc. dr. sc. Brigita MilošF-816bmilos@ffri.uniri.hr265-701/051Katedra za opću kulturologiju
doc. dr. sc. Ozren PupovacF-817ozren.pupovac@ffri.uniri.hr265-699/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije
doc. dr. sc. Iva Žurić JakovinaF-815izuric@ffri.uniri.hr265-698/051Katedra za opću kulturologiju – voditeljica
doc. dr. sc. Boris RužićF-813bruzic@ffri.uniri.hr265-702/051Katedra za kulturalnu teoriju i diskurzne studije
dr. sc. Toni Prug, poslijedoktorandF-814toni.prug@ffri.uniri.hr265-700/051 
mag. cult. Dunja Matić, asistenticaF-815 dunja.matic@ffri.uniri.hr265-694/051Katedra za opću kulturologiju

Vanjski suradnici

Vanjski suradnikProstorijaE-mail
Dr. sc. Nenad Ivić, Honoris Professor– nivic@ffzg.hr
Mr. Kristina Džin, predavačica– kdzin@uniri.hr
Mr. Branko Mijić, predavačF-809mijicbranko@gmail.com
NastavnikTermin konzultacijaProstorijaE-mail
prof. dr. sc. Nikola PetkovićUtorak, 14.00 -15.00
Srijeda, 10.00-11.00 i prema dogovoru
F-809nikola.petkovic@ffri.uniri.hr
prof. dr. sc. Hajrudin HromadžićSrijeda, 15.00-16.00
Četvrtak, 11.00-12.00
F-810hhromadzic@ffri.uniri.hr
prof. dr. sc. Diana GrgurićPonedjeljak, 11.15-12.00
Srijeda, 11.15-12.00
F-812dgrguric@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Vjeran PavlakovićSrijeda, 11.15-12.00
Četvrtak, 10.15-11.00
F-804vjeran.pavlakovic@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Sanja Puljar D’AlessioPonedjeljak, 10.00-11.00 i prema dogovoru onlineF-808spuljar@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Katarina PeovićGodina u mirovanjuF-814katarina.peovic@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Sarah CzernySlobodna studijska godina
1.10.2022. – 30.9.2023.
F-807sczerny@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Benedikt PerakPonedjeljak, 11.00 -12.00
Srijeda , 15.00-15.45
F-811bperak@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Brigita MilošPonedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak od 12.00 – 13.00  uz prethodnu najavuF-816bmilos@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Ozren PupovacSrijeda 11.00-12.00
Četvrtak 10.00-11.00 i dogovorno online
F-817ozren.pupovac@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Iva Žurić JakovinaPonedjeljak, 10.00-11.00 i prema dogovoruF-815izuric@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Boris RužićPonedjeljak, 14.00-15.00
Utorak, 14.00-15.00
F-813bruzic@ffri.uniri.hr
dr. sc. Toni Prug, poslijedoktorandSrijeda, 14.15-15.00 i prema dogovoru e-poštomF-814toni.prug@ffri.uniri.hr
mag. cult. Dunja Matić, asistenticaPetak, 14.00-15.00 i prema dogovoruF-815dunja.matic@ffri.uniri.hr
Dr. sc. Nenad Ivić, Honoris ProfessorUtorak, nakon predavanja – ljetni semestarnivic@ffzg.hr
Mr. Kristina Džin, predavačicaČetvrtak, nakon predavanja – ljetni semestarkdzin@uniri.hr
Mr. Branko Mijić, predavačpetkom nakon predavanja i prema dogovoru e-poštomF-809mijicbranko@gmail.com

Mrežna stranica Projekta

dr. sc. Jeremy F. Walton, jeremy.walton@uniri.hr, 051/265-696, F-804
dr. sc. Kevin N. Kenjar, suradnik na projektu – poslijedoktorand, kevin.kenjar@uniri.hr
dr. sc. Ivan Flis, suradnik na projektu – poslijedoktorand, ivan.flis@uniri.hr
Magdalena M. Meašić, suradnica na projektu, magdalena.measic@uniri.hr
Matea Magdić, suradnica na projektu, matea.magdic@uniri.hr
Goran Stanić, suradnik na projektu, goran.stanic@uniri.hr
Emanuela Erasmus, projektna administratorica, emanuela.erasmus@uniri.hr

Skip to content