Internacionalizacija

Ured za projekte sastavni je dio stručnih službi Filozofskog fakulteta u Rijeci te kao ustrojbena jedinica vrši koordinaciju i nadzor aktivnosti, poglavito u području projektnog menadžmenta, međunarodne suradnje te mobilnosti studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja.

Skip to content