O Fakultetu

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet 

Adresa: 

Sveučilišna avenija 4 
51000 Rijeka 
Republika Hrvatska

MB: 03368491 
MBS: 040116314 
OIB: 70505505759 
Žiro račun IBAN: HR9123600001101536455 kod Zagrebačke banke d.d. 

tel. centrala: 051/265-600 
fax. 051/216-099 
e-mail: dekanat@ffri.uniri.hr

Služba za upravljanje prostorima i promocijom Kampusa  (najam dvorana) 

mob. 091 4800 254 
tel. 051/584-833 
e-mail: kampusinfo@uniri.hr 

Rezervacija prostora 
(nekomercijalna) 

Odri Bradaschia 
tel. 051/265-692 
e-mail: odri.bradaschia@ffri.uniri.hr 


  

Skip to content