Dokumenti

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, knjižnična djelatnost obuhvaća vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, dok se pravnim propisima u području knjižnica i knjižnične djelatnosti reguliraju određeni segmenti knjižničnog poslovanja.

Dokumenti Knjižnice FFRi

  • Pravilnik o radu knjižnice – ovdje.
  • Knjižnični odbor – ovdje.
  • Povjerenstvo za otpis knjižnične građe – ovdje.
  • Izvješća o radu knjižnice – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
  • Smjernice za izgradnju i upravljanje knjižničnim fondom – ovdje.

Pravni propisi u području knjižnične djelatnosti:

  • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)
  • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17)
Skip to content