Dokumenti

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, knjižnična djelatnost obuhvaća vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice, dok se pravnim propisima u području knjižnica i knjižnične djelatnosti reguliraju određeni segmenti knjižničnog poslovanja.

Dokumenti Knjižnice FFRi

Pravni propisi u području knjižnične djelatnosti:

  • Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
  • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)
  • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17)
  • Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN 81/2022)
Skip to content