Bibliometrijske potvrde

Prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za znanstveno-nastavno osoblje Fakulteta izrađuje Potvrde o indeksiranosti i citiranosti u bazama podataka.

Bibliometrijski pokazatelji, znanstvena indeksiranost i citiranost važni su elementi vrednovanja znanstvene produktivnosti akademske populacije i uvjeti za izbor u znanstvena zvanja, a temeljem navedenoga Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:

  • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka  Web of Science
  • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
  • potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Current Contents (od 1998. godine)
  • potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Web of Science
  • potvrdu o citiranosti objavljenih radova u bazi podataka Scopus (od 1996. godine)
  • potvrdu o faktoru odjeka (Impact Factor) pojedinog časopisa za određenu godinu

Kako bi potvrde bile cjelovite i sadržavale sve relevantne radove, molimo Vas da provjerite i ažurirate popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji – CROSBI te da navedete varijante imena pod kojima ste objavljivali radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Izdavanje potvrde možete zatražiti na e-mail knjiznica@ffri.uniri.hr ili amoslavac@ffri.uniri.hr (Aleksandra Moslavac, v. d. voditeljice Knjižnice). Potvrde se izdaju u roku od 5 radnih dana.

Skip to content