Odsjek za anglistiku

 ImeProstorijaE-mailTelefon
Pročelnicaizv. prof. dr. sc. Antonija PrimoracF-916antonija.primorac@ffri.uniri.hr051/265-622
TajnicaMirjana UnkovićF-905mirjana.unkovic@uniri.hr051/265-621
Nastavnica mentorica za brucošedr. sc. Martina PodbojF-915martina.podboj@ffri.uniri.hr051/265-620
Erasmus koordinatoricadr. sc. Martina PodbojF-915martina.podboj@ffri.uniri.hr051/265-620
ECTS koordinatoricadr. sc. Martina PodbojF-915martina.podboj@ffri.uniri.hr051/265-620
Koordinatorica za znanostizv. prof. dr. sc. Tihana KrašF-909tkras@ffri.uniri.hr051/265-628

Nastavnici

NastavnikProstorijaE-mailTelefonKatedra
prof. dr. sc. Marija BralaF-910marija.brala@ffri.uniri.hr051/265-633Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
prof. dr. sc. Ivan LupićF-713ivan.lupic@ffri.uniri.hr051/265-665Katedra za književnost
izv. prof. dr. sc. Branka Drljača MargićF-907bdrljaca@ffri.uniri.hr051/265-634Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
izv. prof. dr. sc. Lovorka Gruić-GrmušaF-908lovorka.gruic.grmusa@ffri.uniri.hr051/265-626Katedra za književnost
izv. prof. dr. sc. Tihana KrašF-909tkras@ffri.uniri.hr051/265-628Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović  F-906  irena.vodopija@ffri.uniri.hr  051/265-630  Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
izv. prof. dr. sc. Antonija PrimoracF-916antonija.primorac@ffri.uniri.hr051/265-622Katedra za književnost
izv. prof. dr. sc. Anita MemiševićF-913amemisevic@ffri.uniri.hr051/265-629Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
izv. prof. dr. sc. Aidan O’Malley  F-912  ajomalley@ffri.uniri.hr  051/265-719  Katedra za književnost
doc. dr. sc. Sintija ČuljatF-914sculjat@ffri.uniri.hr051/265-631Katedra za književnost  
doc. dr. sc. Nikola TutekF-912ntutek@ffri.uniri.hr051/265-627Katedra za književnost
Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
mr. sc. Irena Grubica, viša predavačicaF-915igrubica@ffri.uniri.hr051/265-624Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
dr. sc. Tatjana Vukelić, viša predavačicaF-914tvukelic@ffri.uniri.hr051/265-625Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku i  Katedra za književnost
dr. sc. Martina Podboj, asistenticaF-915martina.podboj@ffri.uniri.hr051/265-620Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
Petra Sapun Kurtin, asistenticaF-911petra.sapunkurtin@ffri.uniri.hr051/265-623Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku i  Katedra za književnost
Jadranka Kim Musa, lektoricaF-911kim.musa@ffri.uniri.hr051/265-632Katedra za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku
Iva Grubišić Ćurić, predavačicaF-915i.grubisic.curic@ffri.uniri.hr  

Vanjski suradnici

Vanjski suradnikProstorijaE-mail
doc. dr. sc. Mirjana BorucinskyF-913mirjana.borucinsky@pfri.uniri.hr
doc. dr. sc. Jakob Patekar jakob.patekar@uniri.hr
NastavnikTermin konzultacijaProstorijaE-mail
prof. dr. sc. Marija Bralačetvrtak 9:30 – 10:15 i  prema dogovoruF-910marija.brala@ffri.uniri.hr
prof. dr. sc. Ivan Lupićsrijeda 16:00-17:00 i prema dogovoruF-713ivan.lupic@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margićutorak 11:50-12:35 i prema dogovoruF-907bdrljaca@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Lovorka Gruić-Grmušautorak od 15:45 i četvrtak od 14:15 (najaviti se mailom za konzultacije četvrtkom)F-908lovorka.gruic.grmusa@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Tihana Krašutorak 11:45-12:30
i prema dogovoru
F-909tkras@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanovićsrijeda 11:15-12:00 i prema dogovoruF-906  irena.vodopija@ffri.uniri.hr  
izv. prof. dr. sc. Antonija Primoracsrijeda 15:15-16:00 i prema dogovoruF-916antonija.primorac@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Anita Memiševićčetvrtak 9:30-10:15 i prema dogovoruF-913amemisevic@ffri.uniri.hr
izv. prof. dr. sc. Aidan O’Malley  utorak 16:00-17:00 i prema dogovoruF-912  ajomalley@ffri.uniri.hr  
doc. dr. sc. Sintija Čuljatponedjeljak 15:00-16:00 i prema dogovoruF-914sculjat@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Nikola Tuteksrijeda 14:00-16:00 i prema dogovoruF-912ntutek@ffri.uniri.hr
mr. sc. Irena Grubica, viša predavačicabolovanjeF-915igrubica@ffri.uniri.hr
dr. sc. Tatjana Vukelić, viša predavačicautorak 11:15-12:00 i prema dogovoruF-914tvukelic@ffri.uniri.hr
dr. sc. Martina Podboj, asistenticautorak 14:30-15:30 i prema dogovoruF-915martina.podboj@ffri.uniri.hr
Petra Sapun Kurtin, asistenticautorak 13:15-14:00 I prema dogovoruF-911petra.sapunkurtin@ffri.uniri.hr
Jadranka Kim Musa, lektoricačetvrtak i petak 14:00-15:00 I prema dogovoruF-911kim.musa@ffri.uniri.hr
Iva Grubišić Ćurić, predavačicautorak 10:00-11:00 i prema dogovoruF-904i.grubisic.curic@ffri.uniri.hr
doc. dr. sc. Mirjana Borucinskyprije i poslije nastave prema rasporeduF-913mirjana.borucinsky@pfri.uniri.hr
doc. dr. sc. Jakob Patekarprije i poslije nastave prema rasporedu jakob.patekar@uniri.hr
  • Media, American Culture, and Global Perspective:  Images, Ideas, and Illusion

    Drage kolegice i kolege,   s radošću vas pozivamo da svojim izlaganjem sudjelujete na Znanstvenom skupu Media, American Culture, and Global Perspective: Images, Ideas, and Illusion koji će se održati na Filozofskom fakultetu u Rijeci 31. ožujka 2023. godine, u organizaciji Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS). Profesorica emerita Denise Pilato (Eastern Michigan University, SAD), koju […]

    Pročitaj više

  • Croatian Canadians: A Conversation with Vladimir Bubrin and Vinko Grubišić

    Department of English is pleased to invite you toCroatian Canadians: A Conversation with Vladimir Bubrin and Vinko Grubišić Moderated by Ivan Lupić and Nikola Tutek.Wednesday, 23 November 2022 at 2:15 pm in F-902. Vladimir Bubrin and Vinko Grubišić are editors of the Journal of Croatian Studies, an annual review of the Croatian Academy of America […]

    Pročitaj više

Skip to content