Programi cjeloživotnog obrazovanja

Dopunsko pedagoško – psihološko obrazovanje za nastavnike

Učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika: Škola hrvatskoga jezika, kulture i civilizacije i Intenzivni tečaj hrvatskoga jezika (UHDS)

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Vrednovanje znanja

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Kritičko mišljenje

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Suvremene metode poučavanja 

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN

Kako napisati znanstveni rad na engleskom jeziku

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

„Škola novinarstva: EtikaKulturaOblikovanje – NOVINA.RI“

Mladi u suvremenom društvu

Suvremena Poljska: jezik i kultura

Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 1 (Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 1)

Stručno usavršavanje talijanskog jezika, komunikacije i kulture 2 (Corso di perfezionamento di lingua, comunicazione e cultura italiana 2)

Stručno usavršavanje: suvremene teme iz talijanistike (L’Italianistica contemporanea: lingua, comunicazione e cultura italiana

Razlikovna edukacija za upis na diplomski studij pedagogije (REP)

Poučavanje i vrednovanje pisanja – program usavršavanja za učitelje i nastavnike

Skip to content