Studentski zbor FFRi

Studentski zbor FFRI studentska je organizacija koja pomaže studentima na razne načine. Biramo članove u Fakultetsko vijeće fakulteta gdje smo sukreatori važnih odluka za fakultet i studente, potičemo izvannastavnu aktivnost studenata te se brinemo za njihovu kvalitetu studiranja i poštivanje studentskih prava.  

U Studentski zbor studenti ulaze putem direktnih izbora, no svakom je studentu otvorena mogućnost suradnje sa SZ FFRI. Od važnijih događaja, izdvojili bismo održavanje tradicionalnog Riječkog interdisciplinarnog kongresa (već 9. u nizu), suradnju sa Studentskim centrom Rijeka na brojim projektima, potpomaganje studentskih stručno-znanstvenih inicijativa i sudjelovanje u humanitarnim akcijama. 

Vodstvo Studentskog zbora FFRI i kontakt

Skip to content