Podaci iz Baze podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju CroRIS – Projekti

Međunarodni projekti

  • Europska komisija
  • Ostalo (Na stranici CroRis-a, odaberite traženi izvor financiranja u izborniku “Financijer”)

Nacionalni projekti

Pravilnik o postupku prijave i praćenja provedbe projekata na Filozofskom fakultetu u Rijeci uređuje prava i obveze zaposlenika Filozofskoga fakulteta u Rijeci (dalje: Fakultet) koji sudjeluju u planiranju, prijavi i provedbi znanstveno-istraživačkih projekata.

Prijavitelj projekta dužan je Uredu za projekte i međunarodnu suradnju dostaviti pisanu obavijest o namjeri prijave projekta. Rok za dostavu Obrasca počinje danom raspisivanja Poziva, a krajnji je rok 15 (petnaest) dana prije zaključenja Poziva.

Prijavitelj je dužan u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja Ugovora o projektu Uredu za projekte i međunarodnu suradnju elektroničkim putem dostaviti ispunjeni obrazac s osnovnim podacima o projektu (na hrvatskom i engleskom jeziku) na obrascu.

Sveučilište u Rijeci uspješno sudjeluje u projektima Erasmus+ programa dugi niz godina.

Od Erasmus+ natječaja objavljenog u 2019. godini, sastavnice sveučilišta više ne prijavljuju projekte sa svojim PIC brojem već koriste PIC broj sveučilišta. Službeni dopis Agencije za mobilnosti i programe EU možete pročitati ovdje.

Europska komisija je hrvatskim neintegriranim sveučilištima do 2018. godine odobravala prijave za aktivnosti Erasmus+ putem sastavnica, no to izuzeće prestaje važiti od natječaja 2019. godine od kad se Erasmus+ projekti moraju prijavljivati centralno kao što je to slučaj u svim ostalim programskim zemljama. Novo pravilo primjenjuje se za sve aktivnosti programa Erasmus+.

Upute za prijavu i provedbu projekata na natječaje ili programe potpore uz sudjelovanje Sveučilišta u Rijeci (1.2.) dostupne su za preuzimanje ovdje.

Svrha je Uputa poticanje transparentnosti postupanja i projektne kulture na Sveučilištu te projekata koji se samostalno i/ili u suradnji sa znanstvenim, umjetničkim, obrazovnim, gospodarskim i drugim subjektima u zemlji i inozemstvu planiraju provoditi na Sveučilištu u Rijeci, njegovim sastavnicama (podružnicama) odnosno centrima. Ove Upute se na odgovarajući način primjenjuju i na projekte sastavnica Sveučilišta koje su pravne osobe, u slučajevima kada pravilima pojedinog natječaja ili programa ili na drugi način zahtijevaju institucijsku ovjeru dokumentacije (potpis rektorice) ili drugo sudjelovanje Sveučilišta na projektu (npr. odobrenjem identifikacijskih oznaka Sveučilišta).

Za sva pitanja vezana uz prijavljivanje Erasmus+ projekata na Sveučilištu u Rijeci slobodno
se obratite na e-mail erasmus_projekti@uniri.hr.

Novosti koje se primjenjuju za prijavljivanje projekata u sklopu natječaja otvorenih u godini možete pogledati ovdje.

Adresa
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
Republika Hrvatska

Službena osoba
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, dekan
Tel. 051/ 265-604
email: aleksandar.mijatovic@ffri.uniri.hr

Ostali podaci
Tel. centrala: 00385-51-265-600
Tel. ureda Dekana: 00385-51-265-604
fax. 00385-51-216-099
email: dekanat@ffri.hr
Web: http://www.ffri.uniri.hr/

Matični broj: 3368491
OIB: 70505505759
IBAN: HR9123600001101536455
SWIFT: ZABAHR2X

PIC broj Filozofskog fakulteta u Rijeci (Participant Idenitification Number)

Više potražite na stranici – Internacionalizacija i mobilnost.

Skip to content