Kvaliteta

Politika kvalitete Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci usmjerena je na kontinuirano osiguravanje i unapređivanje kvalitete svih djelatnosti fakulteta kroz promicanje aktivne uloge i odgovornosti svih dionika u osiguravanju i unaprjeđenju sustava za kvalitetu. 
 
Promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucionalnih mehanizama i procedura provodi se sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja potrebnih za sustavno vrednovanje i trajno promicanje visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja sudionika u svim područjima djelovanja Fakulteta. 
 
Odgovornost za sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete u nadležnosti je dekana Filozofskoga fakulteta koji uz pomoć Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete upravlja i provodi aktivnosti sustava za osiguravanje kvalitete i osigurava podršku za nesmetano funkcioniranje sustava. 

Temeljna su načela sustava osiguravanja kvalitete: 

 • Kontinuirano usavršavanje i osuvremenjivanje studijskih programa temeljeno na praćenju relevantnih znanstvenih spoznaja i potreba vanjskog okruženja, uz kontinuirano praćenje i unapređivanje kvalitete nastave
 • Unapređivanje kvalitete i kvantitete znanstvenoga i istraživačkoga rada
 • Osiguravanje etičnosti, transparentnosti i nepristranosti rada donošenjem i primjenom normativnih akata i dokumenata sustava upravljanja kvalitetom
 • Osiguravanje kvalitete je odgovornost svih odsjeka i drugih organizacijskih jedinica i pojedinaca te podrazumijeva aktivno angažiranje studenata
 • Poticanje i održavanje suradnje s dionicima iz vanjskog okruženja
 • Stvaranje poticajnog okruženja i odgovarajuće podrške za rad kroz kontinuirano praćenje pokazatelja kvalitete različitih oblika rada i zadovoljstva svih dionika te temeljem istih periodično revidiranje politike kvalitete i strategije fakulteta
 • Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu je doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup.
 • Tajnik Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu je Dorijan Žunić. 
 1. izv. prof. dr. sc. Nena Rončević – predstavnica uprave Fakulteta 
 2. doc. dr. sc. Sintija Čuljat s Odsjeka za anglistiku – predstavnica nastavnika 
 3. Tomislav Čop, mag. edu. phil. et mag. hist. art. s Odsjeka za filozofiju – predstavnik suradnika 
 4. izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš s Odsjeka za germanistiku – predstavnik nastavnika 
 5. doc. dr. sc. Saša Potočnjak s Odsjeka za kroatistiku – predstavnica nastavnika 
 6. izv. prof. dr. sc. Sanja Puljar D’ Alessio s Odsjeka za kulturalne studije – predstavnica nastavnika 
 7. dr. sc. Ivana Miočić s Odsjeka za pedagogiju – predstavnica suradnika 
 8. doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup s Odsjeka za povijest – predstavnica nastavnika 
 9. doc. dr. sc. Barbara Španjol Pandelo s Odsjeka za povijest umjetnosti – predstavnica nastavnika 
 10. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić s Odsjeka za psihologiju – predstavnica nastavnika 
 11. dr. sc. Maja Đurđulov s Odsjeka za talijanistiku – predstavnica suradnika 
 12. Patricija Baf, prof., stručni savjetnik u Studentskoj službi – predstavnica nenastavnog osoblja 
 13. Ana Sanković – predstavnica studenata – preddiplomski studij 
 14. Anna Maria Prendivoj – predstavnica studenata – diplomski studij 
 15. Jane Sclaunich, prof., ravnateljica Prve riječke hrvatske gimnazije – predstavnica vanjskih korisnika 
Skip to content