Odsjek za filozofiju

ImeProstorijaE-mailTelefon
Pročelnik Doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš F-426 anag@ffri.uniri.hr051/265-640 
Tajnik Gordana Dželalija F-419 gordana.dzelalija@ffri.uniri.hr051/265-638 
Nastavnik mentor za brucoše Doc. dr. sc. Iris Vidmar Jovanović F-425 ividmar@ffri.uniri.hr051/265-639 
Erasmus koordinatoriAleksandar Božić
Iva Martinić 
F-415
F-424
aleksandar.bozic@ffri.uniri.hr
iva.martinic@ffri.uniri.hr 
051/265-646
ECTS koordinatoriAleksandar Božić
Iva Martinić 
F-415
F-424
aleksandar.bozic@ffri.uniri.hr
iva.martinic@ffri.uniri.hr 
051/265-646
Koordinator za znanost Doc. dr. sc. Filip Čeč F-424 fcec@ffri.uniri.hr  051/265-649 

Nastavnici

NastavnikProstorijaE-mailTelefonKatedra
Prof. dr. sc. Elvio BaccariniF-418elvio.baccarini@ffri.uniri.hr051/265-641Katedra za etiku i filozofiju politike
Prof. dr. sc. Boran BerčićF-416boran.bercic@ffri.uniri.hr051/265-644Katedra za metafiziku, Katedra za povijest filozofije
Prof. dr. sc. Aleksandra GolubovićF-423aleksandra.golubovic@ffri.uniri.hr051/265-643Katedra za metodiku, Katedra za metafiziku
Prof. dr. sc. Luca MalatestiF-422lmalatesti@ffri.uniri.hr051/265-650Katedra za metodiku, Katedra za filozofiju uma
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-SamaržijaF-417prijic@uniri.hr051/265-644Katedra za epistemologiju i filozofiju psihologije, Katedra za povijest filozofije
Prof. dr. sc. Predrag ŠustarF-413psustar@ffri.uniri.hr051/265-601Katedra za povijest filozofije, Katedra za logiku i teoriju znanosti
Prof. dr. sc. Majda TrobokF-414trobok@ffri.uniri.hr051/265-637Katedra za logiku i teoriju znanosti, Katedra za metodiku
Izv. prof. dr. sc. Marko JurjakoF-422mjurjako@ffri.uniri.hr051/669-210Katedra za filozofiju uma, Katedra za epistemologiju i filozofiju psihologije
Doc. dr. sc. Filip ČečF-424fcec@ffri.uniri.hr051/265-649Katedra za metafiziku, Katedra za filozofiju uma
Doc. dr. sc. Ana Gavran MilošF-426anag@ffri.uniri.hr051/265-640Katedra za estetiku, Katedra za povijest filozofije
Doc. dr. sc. Neven PetrovićF-425npetrovic@ffri.uniri.hr051/265-647Katedra za etiku i filozofiju politike, Katedra za povijest filozofije
Doc. dr. sc. Iris Vidmar JovanovićF-425ividmar@ffri.uniri.hr051/265-639Katedra za estetiku, Katedra za epistemologiju i filozofiju psihologije
Doc. dr. sc. Nebojša ZeličF-426nzelic@ffri.uniri.hr051/265-648 Katedra za etiku i filozofiju politike, Katedra za povijest filozofije
Dr. sc. Zdenka BrzovićF-413zdenka@ffri.uniri.hr051/265-795 Katedra za logiku i teoriju znanosti
Dr. sc. David GrčkiF-427dgrcki@ffri.uniri.hr051/265-794 Katedra za logiku i teoriju znanosti
Dr. sc. Kristina Lekić BarunčićF-418kristinalb@ffri.uniri.hr  
Vito BalordaF-427vito.balorda@ffri.uniri.hr051/265-794 
Mia BiturajacF-423mia.biturajac@ffri.uniri.hr   Katedra za filozofiju uma, Katedra za etiku i filozofiju politike
Mladen Bošnjak mladen.bosnjak1@ffri.uniri.hr  
Aleksandar BožićF-415aleksandar.bozic@ffri.uniri.hr051/265-642 
Tamara CrnkoF-427tamara.crnko@ffri.uniri.hr051/265-794Katedra za etiku i filozofiju politike
Tomislav ČopF-414tcop1@ffri.uniri.hr051/669-211 Katedra za logiku i teoriju znanosti
Iva MartinićF-424iva.martinic@ffri.uniri.hr051/265-646 

Vanjski suradnici

Vanjski suradnikProstorijaE-mail
Marin BiondićF-416marinbiondic@yahoo.com
Milica Czerny UrbanF-418milica.urban@gmail.com
Saša HorvatF-427sasa.horvat@medri.uniri.hr
Jelena KopajtićF-423jelena.kopa@hotmail.com
Nenad MiščevićF-414vis.miscevic@ceu.hu
Snježana Prijić-Samaržija
(članica Odsjeka za filozofiju, Rektorica)
F-417prijic@uniri.hr
Marko Luka ZubčićF-417mlzubcic@gmail.com
NastavnikTermin konzultacijaProstorijaE-mail
Prof. dr. sc. Elvio BaccariniSrijeda i četvrtak, 16.00-17.30 satiF-418elvio.baccarini@ffri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Boran BerčićPonedjeljak i utorak, 13.45-14.30 satiF-416boran.bercic@ffri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Aleksandra GolubovićSrijeda, 11.00-11.45 satiF-423aleksandra.golubovic@ffri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Luca MalatestiSrijeda (F-216) i petak (F-422), 10.00-11.30 satiF-422lmalatesti@ffri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija – REKTORICAPonedjeljak, 18.30-20.00 sati i po dogovoru mailomF-417prijic@uniri.hr
Prof. dr. sc. Predrag ŠustarPonedjeljak i petak, 10.00- 12.00 satiF-413psustar@ffri.uniri.hr
Prof. dr. sc. Majda TrobokNakon nastave srijeda, 14.00 sati F-414trobok@ffri.uniri.hr
Izv. prof. dr. sc. Marko JurjakoPonedjeljak i četvrtak, 10.00-11.15  satiF-415mjurjako@ffri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Filip ČečUtorak 12.00-13.00 i četvrtak, 10.00-11.00 sati F-424fcec@ffri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Ana Gavran MilošČetvrtak, 12.00-13.00 satiF-426anag@ffri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Neven PetrovićPonedjeljak 17.00-18.00 i utorak 12.00-13.00F-425npetrovic@ffri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Iris Vidmar JovanovićČetvrtak 10.00-11.30 satiF-425ividmar@ffri.uniri.hr
Doc. dr. sc. Nebojša ZeličČetvrtak, 12.15-13.00 satiF-426nzelic@ffri.uniri.hr
Dr. sc. Zdenka BrzovićdopustF-413zdenka@ffri.uniri.hr
Dr. sc. David Grčki F-427dgrcki@ffri.uniri.hr
Dr. sc. Kristina Lekić BarunčićSrijeda, 10.00-10.45 satiF-418kristinalb@ffri.uniri.hr
Vito BalordadopustF-427vito.balorda@ffri.uniri.hr
Mia Biturajac F-423mia.biturajac@ffri.uniri.hr
Mladen BošnjakČetvrtak 13.10-14.40F-422mladen.bosnjak1@ffri.uniri.hr
Aleksandar Božić F-415aleksandar.bozic@ffri.uniri.hr
Tamara Crnko F-427tamara.crnko@ffri.uniri.hr
Tomislav ČopČetvrtak 12.15-13.00 satiF-414tcop1@ffri.uniri.hr
Iva MartinićSrijeda, 16.00-17.30 satiF-424iva.martinic@ffri.uniri.hr
Doc.dr.sc. Martina Blečić, vanjska suradnicaPonedjeljak 18.00-19.00F-415martina.blecic@gmail.com
Doc.dr.sc. Marin Biondić, vanjski suradnikČetvrtak 11.30-12.15F416marinbiondic@yahoo.com
Dr.sc. Milica Czerny Urban, vanjska suradnicaPrema dogovoruF-418milica.urban@gmail.com
Aneli Dragojević Mijatović, vanjska suradnicaSrijeda nakon nastaveF-417anelidr@yahoo.co.uk
Jelena Kopajtić, vanjska suradnicaPrema dogovoruF-423jelena.kopa@hotmail.com
Prof.dr.sc. Nenad Miščević, vanjski suradnikPonedjeljak 18.00-19.00F-414vis.miscevic@ceu.hu
Dr.sc. Marko Luka Zubčić, vanjski suradnikPonedjeljak 12.30-14.00F-417mlzubcic@gmail.com

Studenti/ce teme završnih i diplomskih radova dogovaraju sa željenim mentorom/mentoricom u skladu s objavljenim popisima mentora i okvirnih tema. Potom za tako definiranu temu ispunjavaju obrazac za prijavu teme te ga, potpisanog od strane studenta/ice i mentora/ice, dostavljaju u tajništvo Odsjeka (ili na e-mail gordana.dzelalija@ffri.uniri.hr). Obrazac za završni rad je potrebno predati najkasnije do 15. ožujka 2023., a za diplomski rad do 15. travnja 2023.

Popis tema završnih i diplomskih radova

Obrazac za prijavu teme završnog rada
Obrazac za prijavu teme diplomskog rada

Skip to content