Kontakti djelatnika

Kontakti djelatnika sastavnice

DjelatnikBroj telefonaE-mailProstorija
Tanja Diklić
051/265-677
F-612
Emanuela Erasmus
051/265-853
FU-120
Mirko Korotaj
051/265-612
FU-118
Mirjana Unković
051/265-781
F-458
Željka Macan
051/265-677
F-612
Zoran Sušanj
051/265-751
F-359
Zlatka Gregorović Belaić
051/265-782
F-321
Zdenka Brzović
051/265-795 
F-413
Vladimir Takšić
051/265-756
F-343
Vjeran Pavlaković
051/265-705
F-804 
Vito Balorda
051/265-794 
F-427
Violeta Čaval
051/265-608
F-213
Vesna Kovač
051/265-717
F-312
Veno Đonlić
051/265-750
F-719
Valnea Žauhar
051/265-780
F-336
Tonka Kavran
051/265-715
F-468
Toni Prug
051/265-700
F-814
Tomislav Pauletig
051/669-216 
F-436 
Tomislav Čop
051/669-211 
F-414
Tina Rafajac
051/265-883
F-220
Tihana Kraš 
051/265-628 
F-909 
Tihana Hrg
051/265-680
F-718
Tatjana Vukelić
051/265-625 
F-914 
Tamara Mohorić
051/265-774
F-335
Tamara Martinac Dorčić
051/265-766
F-358
Tamara Crnko
051/265-794
F-427
Svjetlana Kolić-Vehovec
051/265-605
F-365
Suzana Jurin
051/265-653
F-511
Sofija Vrcelj
051/265-710
F-316
Snježana Prijić-Samaržija
051/265-644
F-417
Sintija Čuljat
051/265-631
F-914
Siniša Kušić
051/265-709
F-324
Silvana Vranić
051/265-682 
F-706
Saša Stanić
051/265-674
F-709
Saša Potočnjak
051/265-686
F-715
Sarah Czerny
051/265-695
F-807
Sanjin Sorel
051/265-684 
F-710
Sanja Zubčić
051/265-680
F-717
Sanja Unković
051/265-880
F-220
Sanja Tadić-Šokac
051/265-685
F-613
Sanja Smojver-Ažić
051/265-764
F-367
Sanja Puljar D’Alessio
051/265-691
F-808
Sanja Berlot
051/265 749
F-719
Sandra Vidić
051/265-850
F-119
Sandra Marman
051/265-677
F-612
Sanda Pletikosić Tončić
051/265-777
F-336
Rosanda Pahljina-Reinić
051/265-775
F-356
Rajka Kolić
051/265-610
F-122
Predrag Šustar
051/265-601
F-413
Petra Žagar-Šoštarić
051/265 652
F-510
Petra Sapun Kurtin
051/265-623 
F-911 
Petra Anić
051/265-767
F-369
Patricija Baf
051/265-611
F-220
Palma Karković Takalić
051/265-747
F-466
Ozren Pupovac
051/265-699
F-817
Odri Bradaschia
051/265-692
F-806
Nina Kudiš
051/265-738
F-462
Nikolina Palašić
051/265-688
F-718
Nikolina Belošević
051/265-745
F-464
Nikola Tutek
051/265-627 
F-912
Nikola Petković
051/265-693
F-809
Neven Petrović
051/265-647
F-425
Nermina Mehić
051/265-754
F-366
Nena Rončević
051/265-720
F-219
Nebojša Zelič
051/265-648 
F-426
Nataša Lah
051/265-737
F-460
Nataša Košuta
051/265 654
F-507
Natali Poljanić
051/265-614
F-132
Nara Jurčić
051/265-882
F-225
Nadja Čekolj
051/265-635
F-310
Nadežda Elezović
051/265-742
F-467
Nada Krapić
051/265-769
F-363
Mladenka Tkalčić
051/265-760
F-337
Mladen Bošnjak
Mirjana Unković
051/265-621 
F-905
Mirjana Fritz
051/265-860
F-116
Mirjana Burić
051/265-852
F-120
Miljana Kukić
051/265-773
F- 338
Mila Orlić
051/265-735
F-445 
Mihaela Matešić
051/265-671 
F-708
Mia Biturajac
F-423
Maša Plešković
051/265-636
F-608
Martina Podboj
051/265-620 
F-915
Martina Bažon
051/265-779
F-356
Marko Tončić
051/265-769
F-369
Marko Maliković
051/265-765
F-342
Marko Jurjako
051/669-210
F-422
Mario Pintarić
F-465
Mario Kolar
051/265-664
F-611
Marina Vicelja-Matijašić
051/265-603
F-461
Marina Mustać
051/265-851
F-120
Marina Marinković
051/265-690
F-610
Marina Biti
051/265-659
F-709
Marin Bolić
F-465
Marijan Bradanović
051/265-736
F-459
Marija Brala
051/265-633 
F-910
Manuela Svoboda
051/265 657
F-508
Majda Trobok
051/265-637
F-414
Maja Đurđulov 
051/265-789 
F-513 
Maja Ćutić Gorup
051/265-731
F-447
Ljerka Ostojić
051/669-217
F-333
Lucijana Šešelj
051/265-793
F-437
Luca Malatesti
051/265-650
F-216
Lovro Kralj
F-435
Lovorka Gruić-Grmuša 
051/265-626 
F-908 
Lada Badurina
051/265-661
F-705
Kristina Lekić Barunčić
F-418
Kristina Amabile
051/265-854
F-120
Kosana Jovanović
051/265-728
F-446
Kornelija Mrnjaus
051/265-721
F-323 
Klemen Lah
F-607
Katarina Vorkapić
051/265-715
F-468
Katarina Peović
051/265-700
F-814
Karol Visinko
051/265-669
F-609
Julija Lozzi-Barković
051/265-739
F-463
Jelena Lanc
051/265-613
F-130
Ivan Barišić
051/265-619
F-503
Jasna Bićanić
051/265-678
F-610
Jasminka Zloković
051/265-707
F-317
Jasminka Ledić
051/265-718
F-311
Jadranka Kim Musa
051/265-632 
F-911 
Ivanka Živčić-Bećirević
051/669-217
F-344
Ivana Miočić
051/669-212
F-321
Ivan Majnarić
051/265-607
F-114
Ivan Lupić
051/265-665
F-713
Iva Žurić Jakovina
051/265-698
F-815
Iva Peršić
051/265 789 
F-513 
Iva Martinić
051/265-646 
F-424
Iva Buchberger
051/265-617
F-322 
Isabella Matticchio
051/265-792
F-449
Irvin Lukežić
051/265-672 
F-711
Iris Vidmar Jovanović
051/265-639
F-425
Irena Vodopija-Krstanović 
051/265-630 
F-906 
Irena Miletić
051/265-761
F-368
Irena Grubica
051/265-624 
F-915 
Ingrid Brdar
051/265-753
F-364
Ines Srdoč-Konestra
051/265-604 
F-713 
Igor Kardum
051/265-755
F-362
Igor Bajšanski
051/265-762
F-347
Hermina Grbac
051/265-618
F-115
Hajrudin Hromadžić
051/265-697
F-810
Gordana Dželalija 
051/265-638 
F-419 
Gorana Birovljević
051/265-771
F-338
Goran Bilogrivić
051/265-732
F-438
Gianna Mazzieri-Sanković
051/265-783 
F-514 
Gabrijela Štimac-Rajaković
051/265-615
F-131
Filip Čeč
051/265-649
F-424
Feđa Milivojević
051/265-734
F-439
Eva Marić
051/265-881
F-220
Eszter Tamaskó
F-607
Estela Banov
051/265-670
F-716
Elvio Baccarini
051/265-641
F-418
Edward Legg
F-333
Eduard Martinčić
051/265-660
F-605
Dunja Matić
051/265-694
F-815 
Dubravka Božić Bogović
051/265-733
F-217
Dražen Domijan
051/265-758
F-334
Dorijan Žunić
051/265-708
F-318
Domagoj Švegar
051/265-770
F-218
Diego Sbacchi 
051/669-216 
F-436 
Diana Grgurić
051/265-706
F-812
Denis Kovačević
051/265-862
F-116
Dejan Durić
051/265-687
F-712
David Grčki
051/265-794 
F-427
Darko Dukovski
051/265-727
F-440
Dario Maršanić
051/265-656
F-509
Danko Dujmović
051/265-740
F-464
Danijela Marot Kiš
051/265-703
F-704
Damir Tulić
051/265-738
F-462
Corinna Gerbaz Giuliano
051/265-784 
F-514 
Cecilija Jurčić Katunar
051/265-681
F-608
Brigita Miloš
051/265-701
F-816
Branka Drljača Margić 
051/265-634 
F-907 
Boris Ružić
051/265-702
F-813
Boris Dudaš
051/265-655
F-444
Borana Morić Mohorovičić
051/265-676
F-615
Boran Berčić
051/265-644
F-416
Bojana Vignjević Korotaj
051/669-213
F-322
Bojana Ćulum Ilić
051/265-711
F-313
Biljana Stojanovska
051/265-679
F-607
Benedikt Perak 
051/265-704
F-811
Barbara Španjol-Pandelo
051/265-741
F-466
Barbara Rončević Zubković
051/265-778
F-360
Barbara Kalebić Maglica
051/265-772
F-357
Asmir Gračanin
051/265-768
F-361
Antonija Primorac
051/265-622 
F-916
Ante Jerić
051/265-673
F-611
Annamaria Dević
051/265-602
F-214
Anita Zovko
051/265-716
F-314
Anita Memišević 
051/265-629 
F-913 
Anita Memišević
051/265-629
F-913
Aneta Stojić
051/265-651
F-512
Andrea Valušek
051/265-859
F-122
Andrea Roknić Bežanić
051/265-730
F-448
Anastazija Vlastelić
051/265-683
F-606
Anamarija Ivanušić 
051/265-752
F-341 
Ana Gavran Miloš 
051/265-640 
F-426 
Alessandra Pokrajac-Bulian
051/265-759
F-345
Aleksandra Moslavac
051/265-616
F-130
Aleksandra Golubović
051/265-643
F-423
Aleksandar Mijatović
051/265-675
F-215
Aleksandar Božić
051/265-642
F-415
Aidan O’Malley
051/265-719
F-912
Agnieszka Rudkowska
051/265-689
F-607
Adriana Car-Mihec
051/265-665
F-707
Skip to content