Tijela Fakulteta

Zapisnici sa sjednica Fakultetskih vijeća

Etičko povjerenstvo prati provedbu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci i provodi postupke utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Članovi Etičkog povjerenstva:

 • izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Kosana Jovanović, članica
 • Filip Pjerobon, student, član

Zamjenici članova Etičkog povjerenstva:

 • izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, zamjenica predsjednice
 • prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, zamjenica članice
 • Tea Kadić, studentica, zamjenica člana

Sva pitanja, prijedloge, sugestije te prijave možete slati na adresu: eticko.povjerenstvo@ffri.uniri.hr.

Dokumenti:

Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja osnovano je kao stalno radno tijelo Filozofskoga fakulteta u Rijeci  radi zaštite prava, dostojanstva i dobrobiti sudionika u istraživanjima koje provode djelatnici Fakulteta te studenti poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) i poslijediplomskih specijalističkih studija Fakulteta.

Članovi Etičkog povjerenstva:

 • izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić
 • izv. prof. dr. sc. Tihana Kraš

Dokumenti:

Filozofski fakultet u Rijeci ima dugu tradiciju izdavanja znanstvenih i stručnih publikacija iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Izdavaštvo predstavlja jedan od temelja za razvoj visokoškolskog obrazovanja i znanosti na Fakultetu te se o njemu vodi posebna skrb.

Uz izdavanje monografskih djela i druge znanstveno-istraživačke literature, posebno se potiče izdavanje serijskih publikacija (znanstvenih časopisa) te udžbenika kojima se recentne znanstvene spoznaje uključuju u edukacijski proces.

Fakultetsko je izdavaštvo regulirano Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti i drugim aktima te je usklađeno s izdavačkim standardom Sveučilišta u Rijeci.

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Filozofskog fakulteta vodi brigu o provođenju svih etapa u izdavaštvu predviđenima Pravilnikom te o strategiji izdavaštva na Fakultetu.

Članovi Povjerenstva su: 

 • izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica, predsjednica
 • prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić, član
 • prof. dr. sc. Majda Trobok, član
 • prof. dr. sc. Aneta Stojić, član
 • doc. dr. sc. Anastazija Vlastelić, član

Izdanja Filozofskoga fakulteta možete potražiti na izdavastvo.ffri.hr.

Svrha dodjeljivanja nagrada i priznanja je poticanje znanstvene i nastavne izvrsnosti.

Pravilnikom o nagradama i priznanjima Filozofskoga fakulteta u Rijeci propisuju se nagrade i priznanja, kriteriji i postupci nagrađivanja izvrsnosti djelatnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima.

Sve poslove u vezi s postupkom nagrađivanja obavlja Povjerenstvo za nagrade Fakulteta.

Članovi Povjerenstva su:

 • izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti, predsjednik
 • prof. dr. sc. Elvio Baccarini, član
 • prof. dr. sc. Vesna Kovač, članica
 • prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, članica
 • prof. dr. sc. Silvana Vranić, članica

Zbog brojnosti i različitosti studijskih programa koje Fakultet izvodi, a sukladno Pravilniku o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci Povjerenikom za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja imenovana je prodekanica za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović.

Stručna povjerenstva pri pojedinom odsjeku imenuju se imajući u vidu Zahtjev pristupnika, a sastoje se od 3 člana.

Stalni članovi stručnog povjerenstva pri odsjecima i Centru za obrazovanje nastavnika:

Odsjek za anglistikudoc. dr. sc. Sintija Čuljat
Odsjek za filozofijudoc. dr. sc Marko Jurjako
Odsjek za germanistikuizv. prof. dr. sc. Boris Dudaš
Odsjek za kroatistikudoc. dr. sc. Nikolina Palašić
Odsjek za kulturalne studijedoc. dr. sc. Brigita Miloš
Odsjek za pedagogijuprof. dr. sc. Anita Zovko
Odsjek za povijestdoc. dr. sc. Kosana Jovanović
Odsjek za povijest umjetnostiprof. dr. sc. Marijan Bradanović
Odsjek za psihologijudoc. dr. sc. Miljana Kukić
Odsjek za talijanistikuizv. prof. dr. sc. Corinna Gerbaz Guliano
Centar za obrazovanje nastavnikaizv. prof. dr. sc. Barbara Rončević Zubković

Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost i poslijediplomske studije osnovano je 17. travnja 2014. godine kao stalno povjerenstvo Fakultetskoga vijeća.

Povjerenstvo proučava i objedinjuje sve prijedloge Vijeća poslijediplomskih studija Fakulteta i predlaže ih Fakultetskom vijeću na odlučivanje.

Članovi Povjerenstva su prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju te voditelji/voditeljice poslijediplomskih (doktorskih) studija:

 • izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti, predsjednik
 • prof. dr. sc. Elvio Baccarini, član
 • prof. dr. sc. Marina Biti, članica
 • prof. dr. sc. Silvana Vranić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski, član
 • izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, članica

Stegovno povjerenstvo provodi stegovni postupak prema odredbama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci.

Članovi Stegovnog povjerenstva:

 • prof. dr. sc. Igor Kardum, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margić, članica
 • dr. sc. Maja Đurđulov, članica

Zamjenici članova Stegovnog povjerenstva:

 • prof. dr. sc. Jasminka Zloković, zamjenica predsjednika
 • doc. dr. sc. Goran Bilogrivić, zamjenik člana
 • dr. sc. Zdenka Brzović, zamjenica člana

Stegovno povjerenstvo za studente Filozofskoga fakulteta u Rijeci provodi stegovni postupak prema odredbama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Pisana prijava za pokretanje stegovnog postupka podnosi se na e-mail adresu stegovno.studenti@ffri.uniri.hr.

Članovi Stegovnog povjerenstva za studente:

 • izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović, predsjednica
 • doc. dr. sc. Iris Vidmar Jovanović, članica
 • Hrvoje Matrljan, član

Zamjenici članova Stegovnog povjerenstva za studente:

 • prof. dr. sc. Vesna Kovač, zamjenica predsjednice
 • doc. dr. sc. Goran Bilogrivić, zamjenik članice
 • Lucija Kolovrat, zamjenica člana

Povjerenikom za zaštitu dostojanstva radnika Filozofskoga fakulteta u Rijeci imenovana je prof. dr. sc. Nada Krapić.

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika ovlašten je primati i rješavati pritužbe u svezi zaštite dostojanstva radnika u skladu s važećim propisima.

Povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Filozofskom fakultetu u Rijeci imenovana je Violeta Čaval, mag. iur.

Povjerljiva osoba ovlaštena je zaprimati prijave nepravilnosti i voditi postupak u vezi s prijavom nepravilnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19) i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

 • Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu  
 • Odbor metodičara
Skip to content