Ustroj

Fakultet se ustrojava s ustrojbenim jedinicama u svom sastavu kao što su odsjeci, samostalne katedre i centri.

U okviru odsjeka djeluju katedre, centri i laboratoriji.

Ustrojbene jedinice obavljaju dio djelatnosti Fakulteta i sudjeluju u pravnom prometu pod nazivom Fakulteta.

Radi obavljanja administrativnih poslova (pravnih, kadrovskih, financijskih, poslova vezanih uz projektnu međunarodnu djelatnost, poslova vezanih za studentska pitanja,  poslova iz knjižnično-informacijskih djelatnosti, općih i drugih administrativnih poslova potrebnih za uspješan rad Fakulteta) na Fakultetu se ustrojavaju stručne službe.

Pravilnik o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Skip to content