Edukacija korisnika

Online edukacija sadrži kratke upute o pravilima posudbe i načinima korištenja knjižničnog online kataloga te ostalih informacijskih izvora.  

Online edukaciji možete pristupiti ovdje.

Knjižnica za zainteresirane korisnike održava individualnu edukaciju. Edukacija obuhvaća:

 • informacije o korištenju knjižnične građe i usluga Knjižnice
 • vještine pretraživanja kataloga Knjižnice i ostalih knjižničnih kataloga
 • korištenje Discovery Service – Knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci
 • korištenje znanstvenih baza podataka
 • odabir relevantnih informacijskih izvora izvan Knjižnice
 • ostale vještine informacijske pismenosti

Edukacija će se izvoditi srijedom od 15:30 do 16:30 sati, u uredu F-130 (prvi kat). Prijavu je potrebno poslati najmanje dan ranije na e-mail: amoslavac@ffri.uniri.hr.

 Napomena: U istom terminu za edukaciju se može prijaviti do tri korisnika.

Knjižnica za zainteresirane korisnike održava grupnu edukaciju. Edukacija obuhvaća:

 • informacije o korištenju knjižnične građe i usluga Knjižnice
 • vještine pretraživanja kataloga Knjižnice i ostalih knjižničnih kataloga
 • korištenje Discovery Service – Knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci
 • korištenje znanstvenih baza podataka
 • odabir relevantnih informacijskih izvora izvan Knjižnice
 • ostale vještine informacijske pismenosti

Edukacija će se izvoditi četvrtkom od 8:00 do 9:00 sati u Knjižnici (F-304, treći kat). Prijavu je potrebno poslati najmanje tjedan dana ranije na e-mail knjiznica@ffri.uniri.hr ili se prijaviti osobno na pultu za posudbu.

Napomena: U istom terminu za edukaciju se može prijaviti do deset korisnika.

Informativne brošure s osnovnim podacima o Knjižnici i pravilima posudbe možete preuzeti na dolje navedenim poveznicama.

Vodič za korisnike možete preuzeti ovdje.

Vodič za korisnike na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Mrežne stranice online referentnih usluga knjižničara iz hrvatskih narodnih knjižnica.

Ne guglajte – pitajte knjižničare!

Skip to content