Centri i laboratoriji

Centar za ikonografske studije

Centar za jezična istraživanja

Centar za obrazovanje nastavnika

Centar za ženske studije

Riječka kroatistička škola

Centar za istraživanje srednjovjekovne baštine Jadrana – RiMAH

Centar za interdisciplinarna istraživanja jezika, književnosti i kulture – Riječka stilistička škola

Centar za primijenjenu psihologiju

Centar za teorijska i kritička istraživanja

Centar za istraživanje holokausta i genocida na jugoistoku Europe (CHGSE)

Laboratorij za eksperimentalnu psihologiju

Laboratorij za istraživanje kulturne složenosti

Skip to content