Studentske udruge na FFRi

Studentske udruge važan su oblik udruživanja studenata. Cilj im je potaknuti studentske individualne interese radi što kvalitetnijeg studentskog života. Na Filozofskom fakultetu djeluju udruge: 

Udruga studenata kroatistike “Idiom”

Udruga studenata povijesti “Draco Tarsaticum”

Udruga studenata psihologije “Psirius”

Udruga studenata germanistike “Duden”

Udruga studenata anglistike “Slang”

Udruga studenata filozofije “Furija”

Skip to content