O knjižnici

Misija

Misija Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci proizlazi iz nastojanja da se svakom korisniku pruži sveobuhvatna, kvalitetna i brza knjižnična usluga, kao i potpora u pronalaženju relevantnih informacija, širenju znanja i kompetencija potrebnih za razvoj pojedinca i društva u cjelini. Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nastoji biti kvalitetan izvor informacija i potpora nastavnim i znanstveno-istraživačkim procesima, što ostvaruje kroz učinkovito partnerstvo, suradnju i osluškivanje potreba svih sudionika akademskog okruženja.

Vizija

Vizija Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji se na egzaktnim spoznajama o transformaciji tradicionalnih u suvremene informacijske sustave i implementiranju tih spoznaja u svakodnevno knjižnično poslovanje. U tome smislu, Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci korisnicima će osiguravati relevantne informacijske izvore i znanstvene podatke u cilju proaktivnog i efikasnog procesa visokoškolskog obrazovanja te kontinuiranog napretka znanstveno-istraživačkih aktivnosti.

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci utemeljena je s osnivanjem prve matične ustanove – Više stručne pedagoške škole (VSPŠ), 1953. godine.

Tijekom povijesti Knjižnica je djelovala pri više institucija i na više lokacija, što je neuobičajeno za visokoškolske knjižnice, no unatoč dislociranosti, integritet Knjižnice nikada nije bio upitan i uvijek se poimala kao jedna knjižnica.

Knjižnica kakva danas djeluje nastala je 1977. godine spajanjem dviju knjižnica, Knjižnice Fakulteta industrijske pedagogije (Knjižnica 1) i Knjižnice Pedagoške akademije Rijeka (Knjižnica 2). Rad Knjižnice na dvije lokacije odvijao se sve do preseljenja u novu zgradu Filozofskog fakulteta na Sveučilišnom kampusu na Trsatu, 2011. godine, kada je knjižnica započela s radom na jednoj lokaciji. Uslijedio je zahtjevan proces preseljenja i objedinjavanja knjižničnog fonda, ažuriranje baze korisnika i prenamjena aktivnosti za rad Knjižnice u novom prostoru.

Knjižnica danas djeluje kao suvremena informacijsko-komunikacijska služba u akademskom okruženju, koja se umrežava i razmjenjuje iskustva u radu s ostalim visokoškolskim i drugim knjižnicama. Cilj je postati primjerom dobre prakse u smislu isticanja potencijala koji knjižnice imaju, s naglaskom na kvalitetu usluge, zadovoljstvo korisnika i primjerenu, stručnu te kontinuiranu potporu obrazovnim i znanstveno-istraživačkim procesima u visokoškolskom sustavu.

Prostor Knjižnice raspoređen je na 460 m2, u suvremeno opremljenoj zgradi Filozofskog fakulteta. Ova površina obuhvaća čitaonicu, prostorije za smještaj fonda, spremište za arhivsku i ostalu građu te urede djelatnika. Knjižnično poslovanje obavlja se u integriranom knjižničnom informacijskom sustavu Crolist, koji omogućava povezivanje u mrežu hrvatskih knjižnica, sudjelovanje u kooperativnoj uzajamnoj katalogizaciji i izgradnji Skupnog kataloga Sveučilišta u Rijeci i Skupnog kataloga hrvatskih knjižnica Crolist.

Sastav korisnika Knjižnice čine studenti, znanstveno-nastavni i umjetničko-nastavni djelatnici te zaposlenici stručnih i administrativnih službi Fakulteta, a zanimljivo je istaknuti da zbog smještaja Fakulteta u riječkom Sveučilišnom kampusu Knjižnici gravitiraju i njezine usluge koriste studenti i djelatnici ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, alumni i građanstvo.

Knjižnica korisnicima pruža niz usluga koje su u skladu s načelima suvremene knjižnične djelatnosti, posudbu i međuknjižničnu posudbu građe, diseminaciju relevantnih informacija putem relevantnih informacijskih kanala, educiranje korisnika s ciljem postizanja visokog stupnja informacijske pismenosti i kompetentnosti pri korištenju knjižničnih usluga. Poštujući načela akademskog i znanstvenog okruženja Knjižnica promiče otvoren pristup znanosti, znanstveno-istraživačkim podacima i svim ostalim dostupnim relevantnim izvorima informacijama.

Fond Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci smješten je na trećem katu zgrade Fakulteta, gdje se ujedno odvija informacijska djelatnost i posudba građe korisnicima. Knjižnični fond je interdisciplinaran, pretežito društveno-humanističkog sadržaja, prilagođen potrebama studija i znanstvenog rada na Fakultetu. Fond se iz godine u godinu povećava i danas sadrži ukupno 91.351(1) jedinica građe od čega je 79.810 monografskih publikacija, 7.566 svezaka periodičnih publikacija, 952 magistarskih i doktorskih radova, te 3.023 jedinica elektroničke građe. U fond knjižnice uključena je i zbirka donacija Barry Hall koja okuplja približno 500 istaknutih naslova iz područja filozofske znanosti. Fond se sustavno oblikuje i izgrađuje kupnjom, razmjenom i donacijama, sukladno potrebama izraženim u nastavnim planovima i programima te potrebama brojnih projekata koji se provode na Fakultetu. Pretraživanje fonda Knjižnice omogućeno je putem online kataloga Knjižnice, a putem Knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci omogućeno je objedinjeno pretraživanje svih dostupnih baza podataka i skupnog kataloga Sveučilišta u Rijeci.


(1) Stanje fonda na dan 31.12.2022.

Skip to content