Bilateralni sporazumi (ERASMUS+ i ostali)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) kroz sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, bilateralne ugovore, članstvo u međunarodnim mrežama i udrugama, te kroz mobilnost svojih nastavnika i studenata. 

Međunarodna suradnja koja se odvija temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma, uključuje rad na zajedničkim projektima i temama, razmjenu nastavnog osoblja, grupnu i individualnu razmjenu studenata, kao i svaki drugi oblik aktivnosti koji omogućuje uspostavljanje, poboljšanje i održavanje suradnje. 

Ugovori na razini Filozofskog fakulteta u Rijeci

Ugovori potpisani od strane Sveučilišta u Rijeci

ERASMUS+ bilateralni sporazumi

Skip to content