Bilateralni sporazumi (ERASMUS+ i ostali)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) kroz sudjelovanje u međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, bilateralne ugovore, članstvo u međunarodnim mrežama i udrugama, te kroz mobilnost svojih nastavnika i studenata. 

Međunarodna suradnja koja se odvija temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma, uključuje rad na zajedničkim projektima i temama, razmjenu nastavnog osoblja, grupnu i individualnu razmjenu studenata, kao i svaki drugi oblik aktivnosti koji omogućuje uspostavljanje, poboljšanje i održavanje suradnje. 

  • Republika Srbija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 
  • Slovenija,  Filozofskafakulteta,Ljubljana 
  • Slovenija,  Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 
  • Slovenija,  Inštitut za  narodnostna vprašanja, Ljubljana 
  • Bugarska, ST. Cyril and Methodius University, Veliko Trnovo 
  • Poljska, University A. Mickiewitza, Poznan 
  • Austria, University of Klagenfurt, Klagenfurt 

AUSTRIJA: 

BELGIJA:  

BUGARSKA: 

ČEŠKA: 

ESTONIJA: 

FINSKA: 

FRANCUSKA 

GRČKA: 

ITALIJA: 

LATVIJA: 

LITVA: 

MAĐARSKA: 

MAKEDONIJA: 

NIZOZEMSKA: 

NJEMAČKA: 

POLJSKA: 

PORTUGAL: 

RUMUNJSKA: 

SLOVAČKA: 

SLOVENIJA: 

SRBIJA 

ŠPANJOLSKA: 

ŠVEDSKA: 

TURSKA: 

Skip to content