CEEPUS mobilnost

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija. 

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija  i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja “Ljudi i vještine” Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR). 

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri).   

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine. 

Na web stranicama programa CEEPUS možete vidjeti koliko iznose stipendije za pojedinu zemlju i koja prava CEEPUS-ovi stipendisti imaju u određenoj zemlji. Neke zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svojim odlaznim stipendistima pokrivaju troškove puta. 

Detaljnije informacije o načinu sudjelovanja visokih učilišta u CEEPUS mrežama i mogućnostima vezanim uz mobilnost studenata i nastavnog osoblja u okviru CEEPUS-a možete pronaći na slijedećoj poveznici. 

Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije 

Frankopanska 26 
10000 Zagreb 

MrežaNazivKoordinator za FFRI
AT-0103
Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 
Dr.sc. Neven Petrović
npetrovic@ffri.hr
Odsjek za filozofiju
SI-0711
 

TRANS – TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation
 
Dr. sc. Petra Žagar Šoštarić
pzagar@ffri.hr
Odsjek za germanistiku
SI-0906Pedagogy and Andragogy in Central Europe (PACE)Ivana Miočić
ivana.miocic@uniri.hr
Odsjek za pedagogiju
CIII-HU-1201-03-1920 (Umbrella)German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher TrainingProf. Dr. Aneta Stojić
astojic@ffri.hr
Odsjek za germanistiku
CIII-HR-1504-01-2021Neuroshare: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscienceDr. Sc. Asmir Gračanin
agracanin@ffri.hr
Odsjek za psihologiju
Skip to content