Studentska služba

Redoviti preddiplomski i diplomski studiji

Radno vrijeme na šalteru:  

  • ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: od 11 do 13 sati
  • srijeda: od 13 do 15 sati

Vrijeme dnevnog odmora: od 10,30 do 11 sati

Napomena: U vrijeme rada na šalteru djelatnici nisu u mogućnosti odgovarati na telefonske pozive.  Studenti u to vrijeme mogu djelatnike Studentske službe kontaktirati mailom – putem službene AAI@EduHr adrese. 

Eva Marić
tel: 265-881, email: emaric@ffri.uniri.hr
Referent za dvopredmetne preddiplomske i diplomske studije 
Tina Rafajac
tel: 265-883, email: tina.rafajac@ffri.uniri.hr
Referent za jednopredmetne preddiplomske i diplomske studije

Specijalistički, doktorski, izvanredni diplomski studiji i programi cjeloživotnog obrazovanja i mobilnosti

Radno vrijeme na šalteru: 

  • ponedjeljak, petak: od 13 do 15 sati 
  • srijeda: od 11 do 13 sati
  • utorak, četvrtak: od 13 do 17 sati

Vrijeme dnevnog odmora: od 10,30 do 11 sati

Nara Jurčić
tel: 265 – 882, email: nara@ffri.uniri.hr 
Referent za specijalističke, doktorske studije, izvanredne diplomske studije  i programe cjeloživotnog obrazovanja i mobilnosti
Poslijediplomski specijalistički studiji:   
Poslijediplomski specijalistički studij
Psihološko savjetovanje
Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova

Poslijediplomski sveučilišni studiji (doktorski):  
Poslijediplomski sveučilišni studij “Filozofija i suvremenost”
Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Izvanredni diplomski  studiji:  
Izvanredni diplomski studij pedagogije

Cjeloživotno obrazovanje:
Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike (DPPO)

Programi mobilnosti:
Erasmus program
Ceepus program
Yufe program 

Studenti koji su izgubili  dokumentaciju dobivenu pri upisu u 1. godinu preddiplomskoga studija, a odnosi se na AAI@uniri.hr korisničke podatke, mogu detaljnije informacije o postupku njihovog ponovnog izdavanja pronaći ovdje.

Skip to content