Pristup informacijama

Službenik za informiranje: Violeta Čaval, mag. iur.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva, službeniku za informiranje pisanim putem na adresu: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, putem elektroničke pošte: e-mail: dekanat@ffri.uniri.hr ili telefonom na broj: 051/265-602.

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti ukoliko je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Financijski izvještaji

Javna objava informacija o trošenju sredstava

Zapisnici sa sjednica Fakultetskih vijeća

Zapisnike sa sjednica Fakultetskih vijeća potražite na stranici Tijela fakulteta.

Natječaji i obavijesti o ishodima natječaja

Natječaje potražite na stranici.

Skip to content