Povijest Fakulteta

Filozofski fakultet u Rijeci svoje početke temelji u 1953. godini kada je kao visokoškolska ustanova djelovao pod nazivom Viša stručna pedagoška škola, te u pedagoškim akademijama i to u Rijeci (1960.) Puli (1961.) i Gospiću (1963.). Razvoj se nastavlja prerastanjem Više stručne pedagoške škole u Visoku industrijsko-pedagošku školu (1962.), potom u Fakultet industrijske pedagogije (1972.). Udruživanjem četiriju nastavničkih ustanova: Fakulteta industrijske pedagogije i triju pedagoških akademija – iz Rijeke, Pule i Gospića 1977. nastaje Pedagoški fakultet. Pedagoški je fakultet uz studije humanističkog i društvenog područja baštinio studijske grupe svojih prethodnih sastavnica poput studija fizike, matematike, politehnike, praktične nastave, razredne nastave, predškolskoga odgoja te likovnih umjetnosti.

Povijesni razvoj nastavlja se preimenovanjem u Filozofski fakultet u Rijeci (27. veljače 1998.) i kvalitativnim pomacima u visokoškolskom obrazovanju uz povećanje broja studijskih grupa na dodiplomskoj razini i razvoju poslijediplomskih studija u području društvenih i humanističkih znanosti. Postupno se iz Filozofskog fakulteta izdvajaju studiji predškolskoga odgoja i razredne nastava te nastaje Visoka učiteljska škola (1998), izdvajanjem Odsjeka za likovnu kulturu nastaje jezgra današnje Akademije primijenjenih umjetnosti, potom se izdvajaju studiji matematike, fizike i informatike te 2007./2008. Senat Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o osnivanju Sveučilišnih odjela za matematiku, informatiku i fiziku te se dotadašnji odsjeci Fakulteta (Odsjek za fiziku, Odsjek za matematiku i Odsjek za informatiku) izdvajaju u zasebne ustrojbene jedinice Sveučilišta u Rijeci.

Procesom izdvajanja pojedinih studijskih grupa Filozofski fakultet postaje sastavnica Sveučilišta u Rijeci na kojoj su obrazuju studenti humanističkog i društvenog usmjerenja bez koje je nezamislivo postojanje modernoga sveučilišta.

U akademskoj godini 2010./11. po završetku izgradnje nove zgrade u prostoru Sveučilišnoga kamupsa na Trsatu, dolazi do preseljenja Fakulteta na novu lokaciju na kojoj djeluje i danas. Prije preseljenja, djelatnost Fakulteta obavljana je na tri različite lokacije (Omladinska 14, Trg Ivana Klobučarića 1 i Slavka Krautzeka bb) te je nakon preseljenja omogućeno djelovanje Fakulteta na jednoj lokaciju čime je riješen višegodišnji logistički problem funkcioniranja Fakulteta. Nastava u novoj zgradi Fakulteta u Sveučilišnom kampusu započinje 10. siječnja 2011. godine.

Akademske godine 2005./06. na Fakultetu se započelo s novim sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima prilagođenima načelima Bolonjske deklaracije (uvođenje triju ciklusa studiranja zasnovanih na ECTS bodovnom sustavu), te se danas u ovom obliku izvode svi studijski programi Fakulteta.

Skip to content