Usluge knjižnice

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci temelji svoj rad na kompetitivnosti u okviru suvremene knjižnične i informacijske znanosti. Osim tradicionalnih knjižničnih usluga svojim korisnicima nastoji omogućiti pristup suvremenim digitalnim informacijskim izvorima te osobito relevantnim informacijskim izvorima u otvorenom pristupu, uvažavajući načela politike otvorene znanosti. 

Uz osiguravanje pristupa stručnim i znanstvenim informacijama, Knjižnica je usmjerena i na kvalitetu knjižnične usluge prateći zahtjeve nastavno-znanstvenih i istraživačkih procesa koji se provode na Fakultetu. Knjižnične usluge obasežu sva znanstvena područja od interesa za studente, nastavnike i znanstvenike u akademskom okruženju.

Skip to content