Događanje

Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Stanislave-Staše Tofoske

24.05.2023.

11:30

— 13:00

h

_Predavanje

  • FFRI

Centar za jezična istraživanja UNIRI sa zadovoljstvom Vas poziva na predavanje Glagolski vid kao semantička i gramatička kategorija, koje će na hrvatskome jeziku održati prof. dr. sc. Stanislava-Staša Tofoska s Filološkoga fakulteta „Blaže Koneski“ Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju. Predavanje će se održati 24. svibnja 2023. godine na Filozofskome fakultetu u Rijeci, u prostoriji F-206 s početkom u 11:30 sati.

Stanislava-Staša Tofoska od 1997. godine predaje na Katedri za makedonski jezik i južnoslavenske jezike Filološkoga fakulteta „Blaže Koneski“, Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju, od 2015. godine u zvanju redovite profesorice. Predaje predmete iz područja suvremenoga makedonskog jezika na različitim preddiplomskim i diplomskim studijima Filološkoga fakulteta, a na doktorskom studiju predaje semantiku, gramatiku te leksikologiju makedonskoga jezika. Makedonski jezik predaje također na Međunarodnom seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu te na Ljetnoj školi južnoslavenskih jezika (Summer School of South-East European Languages) na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Znanstvene radove o semantici, pragmatici, sintaksi i tvorbi riječi, kao i usvajanju makedonskog kao drugog/stranog jezika izlagala je na više od 50 međunarodnih lingvističkih znanstvenih skupova u SAD-u, Japanu, Švedskoj, Poljskoj, Hrvatskoj, itd. Autorica je knjige „Semantika teličnih glagola u makedonskom jeziku“.

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content