Događanje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 13

10.11.2022.

— 12.11.2022.

15:00

— 14:00

h

_Konferencija

  • FFRI

Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci ima čast pozvati vas na trinaeste po redu Riječke filološke dane.

Skup će se održati na Filozofskom fakultetu od 10. do 12. studenoga 2022. godine.

Predviđene su tri tematske cjeline:

1. Jezik i granice

– Granice među jezicima
– Zemljopisne granice (s obzirom na teritorijalno raslojavanje jezika)
– Granice među različitim tipovima idioma (jezicima, narječjima, dijalektima, govorima i sl.)
– Granice među idiomima s obzirom na vertikalno raslojavanje jezika
– Granice među različitim stadijima u razvoju pojedinih idioma
– Granične pojavnosti u jeziku
– Granice i/ili razgraničenja vezana za pojedine jezične razine (fonetsku, fonološku, morfonološku, morfosintaktičku)
– Granice između pojedinih lingvističkih disciplina (npr. fonologije i morfonologije, morfologije i sintakse, tvorbe riječi i leksikologije, leksikologije i semantike, gramatike i stilistike te između gramatike i pragmatike)
– Itd.

2. Politika u jeziku, književnosti, kazalištu, kulturi/kultura, književnost, kazalište i jezik u politici

– Prisutnost demokracije kao simboličkog poretka u jeziku i književnosti, kazalištu, kulturi
– Uzajamnost odnosa u kojima se politika estetizira, a jezik, književnost, kazalište i kultura politiziraju
– Način na koji pripadnici neke zajednice percipiraju veze politike i umjetnosti
– Politike institucija za književnost i kulturu i jezik
– (Ne)moć kazališta/politike i kazalište (ne)moći/politike
– Prikriveno u institucijama politike i kulture – skrivanje ideologije
– Odnos konteksta i položaja književnosti, kazališta i jezika u društvu
– Odražavanje identitetske politike na umjetnost
– Granice i distance u odnosu politike i umjetnosti
– Propitivanje Rancièreove tvrdnje: „Književnost se bavi politikom ostajući književnost“
– Političar kao književnik/jezikoslovac (pitanja moći, diskurza, performativa, ideologija i sl.)
– Sudjelovanje književnosti/kulture u dekonstrukciji onih koji isključuju diskurze Drugoga
– Itd.

3. Rijeka: jezici, književnosti i kulture u dodiru.

– Književni, jezični i kulturni dodiri u Rijeci tijekom 19. i 20. stoljeća (mogući (pod)tematski okviri za spomenuto razdoblje: hrvatski kulturni krug, talijanski kulturni krug, njemački/austrijski kulturni krug, mađarski kulturni krug)
– Prevodilaštvo
– Izvorno stvaralaštvo
– Tiskarstvo i publicistika
– Književni portreti i interpretacije djela
– Postojanje više jezičnih standarda kojima se koristi i višejezična publika
– Riječka književna industrija
– ”Riječki identitet”
– Riječka angažirana književnost
– Riječka ‘prekomorska’ kultura i književnost itd…
– Rijeka kao granica/dvojni identiteti, zbirni identiteti, pogranični identiteti i sl.

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content