Događanje

Radionica ‘Filmska naSTAVa’ na Filozofskom fakultetu u Rijeci

30.11.2023.

18:30

— 20:30

h

_Radionica

  • FFRI

U kinu Tuškanac, u organizaciji Hrvatskoga filmskoga saveza, školske godine 2012./2013. počela je Filmska naSTAVa – jedinstven program filmske pismenosti na području Republike Hrvatske. Filmska je naSTAVa jedini filmskoobrazovni program namijenjen srednjoškolskim učenicima te je za sve polaznike potpuno besplatan. Održava se svake godine u najmanje dvama ciklusima: tijekom zimskih i proljetnih učeničkih praznika.

Cilj je programa filmski odgajati mlade, stvarati filmski pismenu kinopubliku, pozitivno utjecati na ukupan položaj filma u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, a svime navedenim dati potporu hrvatskoj filmskoj produkciji i cjelokupnoj audiovizualnoj zajednici (više o projektu na poveznici).

U suradnji Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci te Hrvatskoga filmskoga saveza, Filmska naSTAVa gostuje na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Radionica će se održati 30. studenoga 2023. godine od 18:30 do 20:30 sati u prostoriji F-601. Sastojat će se od kratkoga uvoda o kurikulu predmeta Hrvatski jezik i književnost te području Kultura i mediji, nakon čega slijedi praktični dio rada u kojem će voditeljica dr. sc. Ana Đordić s polaznicima odraditi faze nastavnog sata analize i interpretacije filma, a na primjerima jednoga kratkometražnoga filma za osnovnu i jednoga za srednju školu.

Ana Đordić (Zagreb, 1983.) diplomirala je kroatistiku i filozofiju te 2021. doktorirala filmologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste je godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana u naslovno nastavno zvanje predavačice u znanstvenoj grani filmologije. Radi kao nastavnica Hrvatskog jezika i Filmske umjetnosti u XIII. gimnaziji. Od 2012. predaje na Školi medijske kulture „dr. Ante Peterlić“, a 2013. osniva program Filmska naSTAVa. Od iste je godine članica selekcijske komisije Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, a bila je članicom selekcijskih povjerenstava ili žirija i drugih festivala filmova mladih te Državnog povjerenstva Smotre hrvatskoga školskog filma. Održava filmskometodičke radionice za nastavnike u zemlji i inozemstvu. Vanjska je suradnica Hrvatskoga filmskog saveza na revijskim i obrazovnim programima te Hrvatskoga audiovizualnog centra na programima filmske pismenosti. Autorica je knjige Film u školi. Uspostavljanje modela filmske edukacije u srednjoj školi (Hrvatski filmski savez, 2021). Koautorica je Analize stanja, Mapiranja sustava financiranja i Akcijskog plana razvoja filmske edukacije i poticanja filmske pismenosti 2023. – 2026. (HAVC, 2023). Od ožujka 2023. obnaša dužnost predsjednice Hrvatskog filmskog saveza.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju radionici.

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content