Događanje

Uloga nastavnika i (među)profesionalne suradnje u integraciji migranata u školsku zajednicu: primjeri iz međunarodnog istraživanja  TEAMS – Škotska, Švedska, Finska

12.07.2023.

11:00

— 13:00

h

_Predavanje

  • Kampus

Globalni migracijski tokovi pridonijeli su sve većoj raznolikosti u populaciji učenika u školama diljem svijeta, a posebno u Europi. Uspješnost integracije migranata u školsku zajednicu ovisi i o nastavnicima i (među)profesionalnoj suradnji unutar škole.

U okviru projekta TEAMS (Teaching that Matters for Migrant Students) međunarodni tim istraživača proveo je mješovitu analizu društvenih mreža oko podrške učenicima migrantima u 7 škola iz Škotske, Švedske i Finske. Cilj je bio ispitati kako učitelji surađuju jedni s drugima i s drugim stručnjacima kako bi uklonili prepreke učenju, socijalizaciji i razvijanju osjećaja pripadnosti učenika migranata školskoj zajednici.

Nalazi pokazuju kako nastavnici i drugo školsko osoblje fleksibilno rade na rješavanju pitanja pristupa učenju i šire podrške za dobrobit učenika, pokazujući veliku predanost i takozvano ‘prešutno znanje’ (tacit knowledge) unutar školske zajednice. U isto vrijeme istraživanje je otkrilo ograničenja i pretpostavke ugrađene u obrazovne sustave osmišljene da obrazuju homogeniju učeničku populaciju i otvorilo pitanja o strukturnim promjenama potrebnim za tretiranje različitosti kao norme s obzirom na tekući trend sve veće raznolikosti učeničke populacije. 

Više informacija dostupno je na sajtu projekta migrant-education.net.

Dr. Nataša Pantić je izvanredna profesorica na Sveučilištu u Edinburgu i ravnateljica Centra za istraživanje inkluzije i diverziteta u obrazovanju. Njena nedavna istraživanja bave se pitanjima kako nastavnici, škole i obrazovni sustavi doprinose promjena u kontekstu različitosti, obrazovnih nejednakosti i migracija. Od 1998. vodila je i sudjelovala u brojnim istraživačkim i reformskim projektima, i objavljivala u brojnim međunarodnim časopisima i drugim publikacijama.

Više informacija na https://www.ed.ac.uk/profile/natasa-pantic.

Podijeli događanje na
Facebook
Twitter
Skip to content