Gostujuće predavanje na Lektoratu za makedonski jezik

23.05.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

U okviru svoga radnog posjeta Filozofskome fakultetu u Rijeci prof. dr. sc. Stanislava-Staša Tofoska s Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“ Sveučilišta „Sv. Ćirila i Metoda“ u Skopju, 22. svibnja 2023. održala je i dva predavanja na Lektoratu za makedonski jezik u Rijeci.

Studentice diplomskog Prevoditeljskog studija imale su mogućnost čuti više o sustavu glagolskih vremena u makedonskom jeziku te o sličnostima i razlikama u semantici i pragmatici glagolskih prefikasa u makedonskom i hrvatskom jeziku.

Skip to content