Iskaz interesa za sudjelovanjem na MSCA kontakt seminaru za zapadni Balkan te stvaranja partnerstva s organizacijama zapadnog Balkana

22.01.2021.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Europska komisija organizira MSCA kontakt seminar za zapadni Balkan, koji će se održati u online formatu 24. i 25. ožujka 2021.

Cilj seminara je povećati sudjelovanje organizacija zapadnog Balkana u MSCA projektima, Obzor Europa programu ali i stimulirati partnerstva između EU zemalja i zemalja zapadnog Balkana. 

Ako ste istraživač ili je vaša organizacija (iz akademskog ili neakademskog sektora) zaineresirana za izgradnju partnerstva s organizacijama zapadnog Balkana, ako već surađujete s navedenim organizacijama te suradnju želite proširiti, svakako nam se javite kako bi Vaše kontakte proslijedili na Europsku komisiju, koja bi Vam uputila poziv za sudjelovanje na seminaru kao i detaljnije informacije o seminaru.

Rok za dostavu interesa za sudjelovanje i kontakata je do28. siječnja 2021. godine do kraja dana na kontakt sandra.vidovic@mobilnost.hr.

Više informacija dostupno je na mrežnoj stranici Obzor 2020. programa.

MSCA ITN projekt WiBEC organizira besplatni webinar kako bi podijelili svoja znanja, iskustva i naučene lekcije u organizaciji procesa osposobljavanja, organiziranja treninga u okviru doktorskih studija. Svoja iskustva podijeliti će članovi projektnog tima, članovi konzorcija, mentori, koordinatori te predstavnici Europske komisije. Webinar će se fokusirati na sljedeće teme:
Postavljanje EU projekta i uspostave jedinstvenog pristupa treninga za doktorande,
Metode i rezultati pristupa timskog treninga te
Preporuke kako pretvoriti izazove u uspješne prilike.

Dodatne informacije kao i prijavni obrazac moguće je pronaći na podstranici događaja.

Marie Curie Alumni Association webinar: Researcher’s mistakes in and beyond the job-selection process, 28. siječnja 2021.

Marie Curie Alumni Association organizira webinar o najčešćim pogreškama koje istraživači čine prilikom komunikacije izvan akademskog sektora. Webinar, u obliku razgovora, održati će se 28. siječnja 2021. od 17:00 do 18:30 sati (CET).

Sudjelovanje na webinaru je besplatno uz prethodnu registraciju. Registracija i više informacija dostupno je na podstranici događaja.

U okviru Net4Mobility+ mrežnog projekta nacionalnih osoba za kontakt za Marie Sklodowska-Curie akcije, 4. veljače 2021. s početkom u 14h (CET) organizira se webinar „MSCA-IF: Priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava” (“MSCA-IF: Grant Agreement Preparation”). Webinar (na engleskom jeziku) će obuhvatit ključne korake u postupku pripreme i potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Webninar je otvoren za sve zainteresirane, s posebnim naglaskom na prijavitelje i potencijalne korisnike MSCA IF projekata.

Sudjelovanje na webinaru je besplatno uz prethodnu registraciju, koja je dostupna na stranicama projekta.

Više informacija o webinaru te obrazac prijave možete pronaći na Net4Mobility+ portalu.

Sveučilište u Padovi (Italija) objavilo je treći natječaj za Supporting TAlent in ReSearch@University of Padova – STARS@UNIPD program.

STARS@UNIPD programom financiraju se izvrsni dvogodišnji postdoktorski projekti koje će, na Sveučilištu u Padovi, provoditi glavni istraživači (Principal Invastigators) bilo koje nacionalnosti.

Prihvatljivi istraživači su oni kojima je dodijeljen doktorat u roku od najmanje 2 godine, a najviše 7 godina prije 1. siječnja 2021. i koji će uskoro uspostaviti vlastiti istraživački tim ili pokrenuti vlastito neovisno istraživanje.

Rok za prijavu je 12. travnja 2021. do 13:00 sati.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama programa.

Skip to content