Javna obrana doktorske disertacije doktorandice Aneli Dragojević Mijatović

25.08.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
najavljuje da će

Aneli Dragojević Mijatović
braniti doktorsku disertaciju pod nazivom

“Misao Johna Maynarda Keynesa u kontektu britanske filozofske tradicije / The Doctrine of John Maynard Keynes in the Context of the British Philosophical Tradition“

11. rujna 2023. godine u 9:00 sati u dvorani F-401.

Skip to content